— Jaana Reijonaho

Pulliainen: Biokaasuvoimaloista maaseudun hittituote

Pulliainen Erkki, pieni Kansanedustaja Erkki Pulliaisen mielestä biokaasulaitoksista voidaan saada lähitulevaisuudessa maaseudulle "hittituotteita":

-Suurtilojen biokaasulaitoksista voidaan hyödyntää karjanlanta, muut orgaaniset jätteet, metsätähteet, ruokohelpi ja lähirantojen järviruokokasvustot. Biokaasulaitteistolla tuotetaan yksi kolmasosa sähköä ja kaksi kolmasosaa lämpöä, Pulliainen sanoo.

Biokaasuvoima voidaan hyödyntää melkein 90-prosenttisesti, koska siinä ravinteet jäävät helppoliukoisessa muodossa palautettaviksi peltoihin ja metsiin eivätkä ne pääse rehevöittämään vesistöjä.

Biokaasuvoiman edistämisessä tarvitaan metalli- ja sähköalan osaamista biokaasulaitteistojen, reaktoreiden ja turbiinien tuotannossa:

- Esimerkiksi Kainuussa on Talgo Oy, joka edustaa juuri tällaista osaamista. Markkinanäkymiä kuvaa se, että Saksaan on suunnitelmissa hankkia lähivuosien aikana 25 000 biokaasulaitteistoa.

Pulliaisen mielestä Suomessa ollaan pahasti jäljessä biokaasuvoiman edistämisessä:

- Luonnollista on, että uuden eduskunnan on säädettävä Suomeen Saksan mallin mukainen maatiloilla tuotetun sähkön kiinteähintainen syöttötariffi valtakunnan verkkoon. Tällaisesta mahdollisuudesta hyötyisi koko Suomen maaseutu.

Erkki Pulliainen puhui aiheesta bioenergiaseminaarissa Kajaanissa.

Jaa sivu: