— Jaana Reijonaho

Terveyden edistämisestä politiikkaohjelma

Brax Tuija, pieni Riittävän liikunnan ja terveellisen ravinnon lisäksi yksinäisyyden torjunta on nähtävä merkittävänä investointina terveyteen. Vihreiden mielestä seuraavalle hallituskaudelle on saatava terveyden edistämisestä oma politiikkaohjelma, jonka tarkoituksena olisi nykyistä paremmin edistää väestön terveyttä ja ehkäistä erityisesti ns. elintapasairauksien yleistymistä.

- Terveyden edistäminen on hyvin laaja-alainen kokonaisuus, joka kattaa mm. liikkumisen mahdollisuuksia edistävän kaavoituksen ja erilaiset epäterveellisiin ruokiin ja juomiin kohdistuvat haittaverot. Terveyden edistäminen omana politiikkaohjelmana auttaisi päättäjiä nykyistä paremmin hahmottamaan miten lainsäädäntöä ja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta olisi korjattava, jotta esimerkiksi aikuisiän diabetes ei yleistyisi räjähdysmäisesti, sanoo Vihreiden kansanedustaja Tuija Brax.

Brax on tyytyväinen, että terveyden edistäminen on huomioitu esimerkiksi Sitran ohjelmissa ravitsemuksen ja liikunnan edistämisenä. Kuitenkaan terveyden edistämistä ei saisi nähdä liian kapea-alaisesti:

- Ravinto- ja liikuntatottumuksien lisäksi terveyden edistämisen kolmas kulmakivi on yhteisöllisyys. Henkinen pahoinvointi ja yksinäisyys näkyvät korostetusti esimerkiksi jouluna ja muiden juhlapyhien aikaan. Yksinäisyyttä voidaan torjua kehittämällä palveluita ja erilaisia asumismuotoja sekä panostamalla kansalaisjärjestöjen toimintaan, joilla on merkittävä rooli mm. vanhustyössä.

Huonoin terveyden edistämiseen vaikuttanut päätös on ollut Braxin mielestä tällä hallituskaudella alkoholiveron laskeminen. Tätä päätöstä ovat niin eduskunta kuin lukuisat tutkijatkin kritisoineet, mutta silti nykyhallitus ei ole välittömästi valmis korjaamaan virhettä, vaikka se olisi täysin mahdollista.

Terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on liian vähän resursseja. Viime vuosina terveyden edistämiseen on panostettu keskimäärin 7 miljoonaa euroa vuosittain. Terveyden edistämisen määrärahat pitäisi moninkertaistaa:

- Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja rahoitus mitä se vaatisi, on nähtävä säästöohjelmana, joka voi säästää satoja miljoonia euroja sosiaali- ja terveysrahoista. Aikuisiän diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja masennuksen - siis suomalaisten kansantautien - ehkäisy maksaa moninkertaisesti vähemmän kuin näiden sairauksien hoito.

Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn merkitystä kuvaa äskettäin julkaistu WHO:n arvio: Noin 400 miljoonaa aikuista eri puolilla maapalloa on ylipainoisia ja määrän arvioidaan kasvavan yli 700 miljoonaan vuoteen 2015 mennessä. Liikalihavuuden aiheuttamat sairaudet, kuten kakkostyypin diabetes ja sydänsairaudet, ovat jo toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa tupakoinnin jälkeen.

Vihreät teki viime keväänä omat terveyden edistämisen poliittiset linjaukset, jotka löytyvät internetistä osoitteesta:
http://www.vihreat.fi/node/855

 

Jaa sivu: