— Jaana Reijonaho

Vihreät: Kolmella suurimmalla puolueella on ydinvoimaharha

Cronberg Tarja 2, pieni Vihreiden puoluehallitus ihmettelee kolmen suurimman puolueen intoa torjua ilmastonmuutosta ydinvoimalla:

- Tämä kävi selvästi ilmi eduskunnassa keskiviikon ilmasto- ja energiakeskustelussa, jossa näiden puolueiden edustajat puhuivat ydinvoimasta myönteiseen sävyyn ja kritiikittömästi vailla kokonaisnäkemystä globaalista ilmastohaasteesta ja energiapolitiikasta, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Totuus on, että ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Energiantarve on mahdollista kattaa hyödyntämällä modernia teknologiaa ja kotimaisia, uusiutuvia energialähteitä sekä tehostamalla energiansäästöä. Ydinvoiman lisärakentaminen myös tukkisi markkinat bioenergialta, jolloin kukaan ei uskaltaisi ryhtyä bioenergian vaatimiin investointeihin: tätä mieltä on myös kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

Erityisen pöyristynyt Vihreiden puoluehallitus on kokoomuksen väitteestä, että ydinvoima on puhdas, turvallinen ja kotimainen energianmuoto:

Ydinvoima ei ole puhdasta, koska yhtä uraanikiloa kohden syntyy kaksi tuhatta kiloa radioaktiivista jätettä. Ydinvoiman kotimaisuusaste ei myöskään pidä paikkaansa, koska viidennen ydinvoimalan rakentaa ranskalais-saksalainen yhteenliittymä saksalaisella lainarahalla ja Ranskan valtion vientituilla käyttäen japanilaista teknologiaa, intialaista suunnittelua ja puolalaista työvoimaa. Suomi ei myöskään rikasta uraania, vaan on riippuvainen ulkoa tuodusta polttoaineesta. Kukaan ei voi myöskään koskaan taata ydinvoiman turvallisuutta kaikissa oloissa. Ydinvoima lisää myös joukkotuhoaseiden leviämisriskiä, mikä on luokiteltu maailman suurimaksi turvallisuusuhkaksi.

Vihreiden mielestä käyty keskustelu osoitti myös, että Suomessa ei olla edelleenkään tosissaan uusiutuvien energiamuotojen edistämisen kanssa:

- Vihreät on ainoa puolue, joka on jo 20 vuotta ollut tosissaan ilmastonmuutoksen kanssa ja tuonut näiden vuosien aikana lukuisissa eri yhteyksissä esiin uusiutuvien energiamuotojen merkitystä paitsi ilmastonmuutoksen torjunnassa niin myös uusien työpaikkojen ja yritysten luojana.

Vihreät pitävät syntynyttä keskustelua maamme energiaratkaisuista sikäli hyvänä, että sitä käydään ennen vaaleja:

- On äänestäjien kannalta rehellistä ja tärkeää, että puolueiden kanta ydinvoimaan ja energiapolitiikkaan tehdään selväksi. Samanlaista politisoitumista ja puolueiden välisten erojen esiintuloa kaivataan muissakin teemoissa kuten työelämän murroksessa ja köyhyyden vähentämisessä. Nyt keskustellaan asioista ja suurista linjavedoista eikä henkilöistä - kuten siitä kuka on seuraavan hallituksen pääministeri, Cronberg sanoo.

 

Jaa sivu: