— Jaana Reijonaho

Vihreät pelkäävät vuokratyön lisääntyvän yt-lain seurauksena

Meriläinen Rosa, pieni Vihreät esittivät yt-neuvotteluaikojen lyhennystä. Vihreiden vastalauseessa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön esitettiin muutoksia yhteistoimintalain neuvotteluaikoja koskeviin kohtiin. Neuvottelujen vähimmäisajan säilyttäminen nykyisellään vihreiden esityksen mukaisesti ei vahingoittaisi lain tärkeimpiä tavoitteita.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Rosa Meriläinen toteaa, että yt-neuvottelut koetaan usein käytännössä vain irtisanomisajan pidennykseksi. Hallituksen esityksen perusteluista eivät käy ilmi ne seikat, joiden nojalla olisi tarpeen pidentää yt-neuvottelujen vähimmäisaikaa nykyisestä seitsemästä vuorokaudesta neljääntoista vuorokauteen niissä tapauksissa, kun irtisanotaan alle kymmenen työntekijää. Vihreät esittävät, että neuvotteluajat tältä osin pidetään nykyisen lain tasolla. Samoin Vihreät esittävät, että pienissä, vain 20 - 29 työntekijää työllistävissä yrityksissä, on käytössä sama seitsemän vuorokauden vähimmäisneuvotteluaika.

Irtisanomissuoja on Suomessa tällä hetkellä eurooppalaista keskitasoa ja sellaisena oikeansuuntainen, kun puhutaan vakituisten työsuhteiden turvallisuudesta. Pikemminkin Vihreiden mielestä turvaa tarvittaisiin epätyypillisissä työsuhteissa oleville esimerkiksi siten, että pätkätyöläiset pääsisivät nykyistä helpommin ansiosidonnaisen päivärahan piiriin. Tämä tapahtuisi siten, että nykyistä kymmenen kuukauden työssäoloehtoa lyhennettäisiin takaisin kuuteen kuukauteen.

Siltä osin kun hallituksen esitys käytännössä pidentäisi irtisanomisaikaa, on Vihreiden pelkona lisääntyvän vuokratyön käyttö. Meriläinen otti huolen esille myös valiokunnassa ja onkin tyytyväinen siihen, että valiokunta lausumassaan vaatii lain vaikutusten seurantaa tältä osin. Tämä huoli on ollut esillä eritoten soveltamisalan laajennuksen osalta.

Meriläisen mukaan on valitettavaa, että yrittäjien piirissä on liikkunut selvästi yliampuviakin pelkoja lain vaikutuksista. Esimerkkinä hän käyttää pelkoa, että pienen muotovirheen takia tulisivat isot sanktiot yrittäjille. Siksi Vihreille oli tärkeää saada valiokunnan mietintöön selkeät tekstit siitä, että sanktioiden suuruuden täytyy olla suhteessa yrityksen kokoon ja laiminlyönnin luonteeseen.

Meriläinen muistuttaa, että yrittäjän riskinottokyky ja halu palkata lisää työntekijöitä on myös psykologiaa. Suomen yrittäjät edustavat lähes puolta, 40 prosenttia niistä 20 - 29 työntekijää työllistävistä yrityksistä, jotka nyt uusina tulevat yt-lain piiriin. Siksi on valitettavaa, että he kokevat tulleensa jyrätyksi. On tärkeää, ettei lain tulkinnassa korosteta byrokratiaa, vaan aitoa yhteistoimintaa, neuvotteluja ja sopimisen henkeä.

-Työpaikkademokratia, johon myös henkilöstön tiedonsaantioikeus itseään koskevasti asioista kuuluu, on tärkeä asia josta kuuluu myös säätää lailla. Siksi Vihreät ovat olleet valmiit tukemaan soveltamisalan laajennusta yli 20 henkeä työllistäviin yrityksiin, joskin kevennetyllä byrokratialla, kertoo Meriläinen.

Työssä viihtymisen ja jaksamisen kannalta tutkimusten mukaan on keskeistä, että ihminen kokee voivansa vaikuttaa työnsä sisältöön. Siksi ne menettelyt, jotka tukevat työpaikkademokratiaa, ovat tulevaisuuden työllisyysasteen ja elämän sisällön kannalta erittäin tarpeellisia.

Jaa sivu: