— Jaana Reijonaho

Vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki: RKP:n vaihtaminen Vihreisiin olisi merkittävä muutos

Sinnemäki Anni, pieni Porvariblokin virittely ei näytä ohittavan hallituksen itsetyytyväisyyttä. Kevään eduskuntavaaleissa tullaan näkemään poikkeuksellisen itsetyytyväinen hallitus siitä huolimatta, että eriarvoisuus on kasvanut ja monia poliittisesti vaikeita kysymyksiä on siirretty tulevaisuuteen. Profiilittoman RKP:n asema hallituksen kolmantena puolueena on auttanut hallitusta ongelmien välttelyssä.

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anni Sinnemäki arvioi vaalien asetelmia sidosryhmätilaisuudessa Vihreiden toimistolla tiistaina.

Vaalien jälkeisistä hallitusnäkymistä Sinnemäki kiinnitti huomiota siihen, kuinka porvaripuolueissa on viritelty viime päivinä blokkipolitiikkaa. Kuitenkin nykyisten hallituspuolueiden tyytyväisyys itseensä kielii siitä, että heidän mielestään minkään ei tulisi politiikassa muuttua vaalien jälkeen.

Sinnemäki näkee, että Vihreille olisi luontevaa tehdä hallitusyhteistyötä, joka ylittää blokkirajat. Vihreille on tärkeää hyvä yhteistyö, jossa myös ristiriitaisten asioiden käsittelyyn on tilaa. Hyvät edellytykset vaikeiden asioiden käsittelyyn toisi RKP:n vaihtaminen Vihreisiin.

- Vihreiden osallistuminen hallitukseen olisi merkittävä muutos nykytilaan. RKP:n korvautuminen Vihreillä toisi vauhtia perusturvauudistukseen, ympäristöpolitiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan. Nämä ovat kaikki kysymyksiä,
joihin meillä Vihreillä on paljon vastauksia, mutta myös halua keskustella ja sopia ratkaisuista, Sinnemäki sanoi.

Sinnemäki piti vaalien tärkeinä asiakysymyksinä suomalaisen perusturvan ongelmia, kuten opiskelijoiden, apurahansaajien ja yksinhuoltajien sosiaaliturvan aukkoja, kestävää talouspolitiikkaa, joka ratkaisee ilmastopolitiikan haasteita, ja puolueiden erilaisia asenteita maahanmuuttoon ja pakolaisiin.

- Sosiaalidemokraattien hallituskaudella suomalaisten köyhyys on
kaksinkertaistunut ja lapsiperheiden köyhyys kaksi- ja puolikertaistunut. Demareiden ei pitäisi selvitä vaaleissa tästä punaisella värillä ja vanhojen vallankumouslaulujen kaiuilla, vaan myös heiltä tarvitaan esityksiä perusturvan uudistamisesta, Anni Sinnemäki totesi.

 

Jaa sivu: