— Jaana Reijonaho

Cronberg: Kuntataloutta vahvistettava hoiva-alan työvoimapulan torjumiseksi

 

Cronberg Tarja 2, pieni Kuntatalous on naisten asia. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg vaatii kuntatalouden vahvistamista. Hoiva-ala on tyypillinen naisvaltainen matalapalkka-ala, jonka palkkoja on pystyttävä korottamaan. Samaan aikaan hoiva-alaa uhkaa työvoimapula. Näihin molempiin haasteisiin vastaaminen edellyttää kunnilta nykyistä parempia resursseja. Palkallisten työntekijöiden lisäksi hoivatyötä tekevät yhä useammat ikääntyvät työntekijät, jotka hoitavat sairaita tai ikääntyneitä omaisiaan. Cronberg kannattaa selvitysmies Puoskarin esitystä hoivajoustojen lisäämisestä työelämässä.

- Istuva hallitus on keventänyt veroja julkisten palvelujen kustannuksella. Seurauksena on ollut kuntatalouden heikkeneminen. Seuraavan hallituksen on muutettava kurssia. Kuntataloutta on vahvistettava, muuten velkaantuvat kunnat eivät pian enää pysty kilpailemaan hoiva-alojen työvoimasta sen paremmin kuin nostamaan hoiva-alojen palkkoja. Lääke näihin molempiin on yksinkertainen: naisvaltaisten hoiva-alojen palkkoja on korotettava, Cronberg vaatii.

Cronberg itse Pohjois-Karjalan kansanedustaja tietää, miten monet kunnat elävät kädestä suuhun:

- Naiset tarvitsevat kunnallisia palveluja ja naiset myös ovat palvelujen tekijöinä. Riittävästi resursoitu kuntatalous on naisten etu myös siksi, että palvelut keventävät naisten hoivataakkaa.

Vihreät ovat ilahtuneet selvitysmies Puoskarin esityksestä parantaa läheishoitajien mahdollisuuksia joustaviin työaikajärjestelyihin. Yhä useampi hoitaa aikuisiällä ikääntyneitä omaisiaan:

- Työllisyysasteen nostamisen kannalta on tärkeää, että ikääntyvät työntekijät saadaan pidettyä työmarkkinoilla. Tällä hetkellä esimerkiksi läheisistään huolehtivan työntekijän ainoa vaihtoehto on jättäytyä kokonaan pois työelämästä. Siksi kannatan lämpimästi selvitysmies Puoskarin esitystä, jonka mukaan annettaisiin kolmikannan tehtäväksi selvittää mahdollisuus hoivajoustoihin, kuten lyhennettyyn työpäivään tai osa-aikaeläkkeeseen työelämän loppupuolella, Cronberg sanoo.

Cronberg muistuttaa kuitenkin, että samalla kun tuetaan läheishoivaa, täytyy vanhusten kotipalveluiden ja vanhustenpalvelujen saattavuutta ja riittävyyttä lisätä, jotta omaisten niskaan ei kaadeta sellaista hoivavastuuta, jota he eivät pysty kantamaan.

 

Jaa sivu: