— Jaana Reijonaho

Cronberg vaatii aikapolitiikkaa politiikan esityslistalle

Cronberg Tarja 2, pieni Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg on huolissaan YK:n lastenjärjestön Unicefin tutkimustuloksesta, jonka mukaan Suomessa lasten sosiaalinen ympäristö kaipaa kohentamista. Suomessa lapset ovat keskimääräistä yksinäisempiä ja yhteisöllisyys on hukassa suomalaislasten elämästä:

- Vanhemmilla on useimmiten halua, mutta ei aikaa lapsille. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta on tullut lähes mahdotonta lisääntyvien työelämän paineiden vuoksi. Suomalaisten lasten yksinäisyyttä kuvastaa se, että Suomessa lapset syövät yksin useammin kuin missään tutkimuksen muussa maassa, Cronberg sanoo.

Cronberg vaatiikin, että politiikan esityslistalle hyväksytään kokonaan uusi käsite "aikapolitiikka":

- Aikapolitiikalla tarkoitetaan sitä, että poliittiset päättäjät alkaisivat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa priorisoida kilpailun ja tehokkuuden sijasta aikaa ja toisista välittämistä. Nyt huono tai oikeammin olematon aikapolitiikka näkyy kiristyvän työelämän lisäksi mm. siinä, että lähikirjastoja lakkautetaan, kouluissa lopetetaan kerhoja, monessa kunnassa nuorisotoimi on vaikeuksissa.

Cronbergin mielestä hallituksen olematon aikapolitiikka näkyy erityisen hyvin siinä miten kuntien taloutta on tällä hallituskaudella ajettu rapakuntoon. Kunnilla ei ole mahdollisuuksia pitää yllä palveluita, jotka edistäisivät yhteisöllisyyttä ja vähentäisivät lasten ja nuorten yksinäisyyttä yksinkertaisesti rahapulan vuoksi:

- Ei ole mikään ihme, että kansalaisten arvostus poliittisesta päätöksenteosta ei ole kuluvalla hallituskaudella noussut, koska juuri nämä ihmisten elämään välittömimmin vaikuttavat kuntien peruspalvelut on ajettu niin ahtaalle. Voitaisiin sanoa, että tässä yhteiskunnassa juuri tällaiset "minä-välitän-sinusta-palvelut" ovat poliittisessa päätöksenteossa siellä pahnan pohjimmaisina.

Cronbergin mielestä yletön ja vääränlaisen kilpailukyvyn tehostaminen niin työpaikoilla kuin hallituksen politiikassa on johtamassa epävarmaan tulevaisuuteen, jossa Suomen kilpailukyky heikkenee:

- Onneton ja yksinäinen lapsuus tarkoittaa sitä, että lasten - tulevien aikuisten - kilpailukyky heikkenee. Miten ihmeessä voi pärjätä tasapainoisena aikuisena, jos lapsuudessa on aikapulan vuoksi joutunut jäämään yksin tai jopa heitteille, Cronberg kysyy.

 

Jaa sivu: