— Jaana Reijonaho

Finlands svenska gröna efterlyser en demokratidiskussion inför kommunreformen

Slätis Pontus

Finlands svenska gröna öppnade idag sin riksdagsvalskampanj och presenterade sitt valmanifest. Manifestet enar de gröna kandidater som uttryckligen vill värna om och arbeta för en hållbar samhällsutveckling - även på svenska.

Den kommande service- och strukturreformen kommer att vara en av de största frågorna under nästa mandatperiod. Hela Finlands förvaltningsmodell ritas om och det innebär en utmaning för  närdemokratin och minoriteternas rättigheter.

"Medborgarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet och hur den svenska servicen ska skötas är frågor som lätt glöms bort då det handlar om att ekonomiskt rationalisera förvaltningen", säger Finlands svenska grönas ordförande Pontus Slätis (bild).

Ett givet grundtema i manifestet är miljön och klimatförändringen. Framförallt vill Finlands svenska gröna arbeta för en renare Östersjö och tydligare satsningar på alternativa energikällor. Men även den ekonomiska segregeringen är en viktig fråga.

För att minska de allt större klyftorna i samhället och motverka den stigmatisering som lyftandet av socialstöd idag innebär lyfter Finlands svenska gröna fram basinkomsten som en lösning.

"En ekonomisk grundtrygghet är en förutsättning för ett stabilt samhälle och basinkomsten skulle underlätta vardagen för såväl arbetslösa, studerande, företagare och snuttjobbare" sammanfattar Slätis.

Manifestet presenterades för pressen i riksdagen och finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsidor www.gri.fi.


Finlands svenska grönas kandidater i riksdagsvalet 2007:

Helsingfors
Frank Johansson (obunden), 44 år, Verksamhetsledare (tjänsteledig), Helsingfors.

Vasa
Ingela Wikman, 33 år, Zoolog, Helsingfors.

Åboland
Monika Antikainen, 31 år, Fil. stud, Åbo.
Janina Andersson, 35 år, Riksdagsledamot, Åbo.
Ville Niinistö, 30 år, forskare, Åbo.

Nyland
Kristian von Essen, 38 år, företagare, Sjundeå.
Timo Tanninen (obunden), 48 år, WWF:s generalsekreterare, Helsingfors.
Anna Mäkelä, 31 år, forskare, Grankulla,
Anna Cantell-Forsbom, 44 år, Chef för psykosocial service, Vanda.
Heidi Hautala, 51 år, riksdagsledamot, Helsingfors.
Eeva Honkanummi, 43 år, socialpsykolog, Esbo.
Pekka Poutanen, 57 år, redaktör,  Kyrkslätt.
Raijaliisa Pöllänen, 50 år, Ledande psykolog, Lojo.
Shakho Abid Sadiq, 39 år, tolk, Ekenäs.
Aija Salo, 29 år, Seta:s generalsekreterare, Helsingfors.
Sinikka Ala-Paavola, 63 år, språklärare,  Hyvinge.
Stina Nybäck, 49 år, redaktör, Sibbo.
Mikael Fogelholm, 47 år, Chef för UKK-institutet, Kervo.
Kaisa Leka, 28 år, Serietecknare, Borgå.

Jaa sivu: