— Jaana Reijonaho

Vihreät esittävät kansaneläkkeeseen 600 euron vähimmäiseläkettä

Kansaneläkkeen turvaama tulotaso on jäänyt vakavasti jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Ongelmaa on yritetty ratkoa moneen otteeseen pienillä euromääräisillä korotuksilla, joiden vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Ongelmana on, että pienemmän kansan-eläkkeen korottaminen tulee kalliiksi, koska nykyjärjestelmässä pienimpien eläkkeiden korotus heijastuu saman suuruisena korotuksena kaikille vähänkin kansaneläkettä saavien eläkeläisten eläkkeisiin.

Kansaneläkeläisiä on Suomessa yhteensä noin 650 000. Heistä valtaosa saa kansaneläkkeen lisäksi myös ansioeläkettä. Pelkkää kansaneläkettä saavia on noin 90 000. Yhden euron korotus kansaneläkkeeseen kuukaudessa nostaa menoja noin 7,8 miljoonalla eurolla vuodessa, mistä vain noin miljoona euroa menee pienintä kansaneläkettä saavilla ja loput valuu suurempiin eläkkeisiin.

Vihreät ehdottavat tämän solmun avaamista tuomalla kansaneläkkeen yhteyteen vähimmäiseläkejärjestelmän, jonka avulla korotettaisiin vain alimpia eläkkeitä ilman, että korotus valuisi suurempiin eläkkeisiin. Tarkoitus on turvata jokaiselle vähintään 600 euron eläke siten, että jos kansaneläke ja työeläke
yhteensä jäävät tämän alle, erotus maksettaisiin kansaneläkkeen täydennyksenä. Pelkkää kansaneläkettä saavia on noin 90 000. Heidän eläkkeensä korottaminen maksaa vain seitsemäsosan siitä, mitä maksaa kaikkien kansaneläkeläisten eläkkeen korottamisen.

Eduskunta äänestää Vihreiden tätä tarkoittavasta ponnesta keskiviikkona.

 

Jaa sivu: