— Jaana Reijonaho

Vihreät: Oikeusturva vaarassa

Brax Tuija, pieniVihreiden kriminaalipoliittinen työryhmä esitteli Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa linjauksiaan oikeushallinon tilanteesta. Ryhmän mielestä säästöjen vuoksi suomalaisten oikeusturva on vaarassa. Myös oikeusministeri Leena Luhtanen on myöntänyt rahoitusvajeen.

Vihreiden mielestä Vanhasen hallituksen jäljiltä on jäänyt oikeushallintoon resurssivaje, joka vaarantaa kansalaisten oikeusturvan ja oikeusvaltion perustoiminnot. Erityisen ongelmallista Vihreiden mielestä on tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja vankeinhoidon puutteelliset resurssit sekä henkilöstöpula.

Säästöpaineet näkyvät erityisesti oikeuskäsittelyjen viipymisenä ja yleisen turvallisuuden vaarantumisena, koska esimerkiksi vankeinhoito ei pysty ehkäisemään uusintarikollisuutta tarpeeksi tehokkaasti. Pahimpia ongelmia vankeinhoidossa on yritetty korjata lisäbudjetein, mutta ilman pysyvää rahoitusta ja lisäpanostusta henkilöstöön, ei ongelmia saada pysyvästi ratkaistua.

Eduskunnan lakivaliokunta on ollut yksimielinen huolessaan oikeushallinnon resursseista ja kritiikissään oikeusturvan suhteen. Vastikään korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo piti merkittävän puheen oikeuslaitoksen ongelmista. Tässä yhteydessä julkisuuteen nousi ministeri Luhtasen kipakasta vastapuheenvuorosta ennemminkin se osuus, jossa hän kehui eräitä lakimuutoksia kuin se osuus, jossa hänkin myönsi rahoituksenongelmat. Itse asian kannalta on huonoa, jos aito ja todellinen ongelma julkisuudessa henkilöityy ministeri Luhtaseen, vaikka vastuu väärästä rahoituspolitiikasta kuuluu koko hallitukselle.

Vihreiden kriminaalipoliittinen työryhmä vaatii, että oikeusministeriön budjettiraamia on seuraavalla hallituskaudella korotettava viisi prosenttia, jotta pitkäjänteinen toiminta ja sen kehittäminen on mahdollista. Väärä säästäminen ja rahanpuute, johtaa pitkällä tähtäimellä kasvaviin kuluihin ja ruuhkautumisiin.

- Oikeushallinnon taloudelliselle ahdingolle on kuvaavaa, että kaikissa tuomioistuimissa ei ole käytössä edes modernia tekstinkäsittelyohjelmaa. Kiinteistökaupan muuttaminen sähköiselle pohjalle toisi vuosien varrella merkittäviä säästöjä, mutta tarvittava 3,8 miljoonaa euroa investointeihin puuttuu, sanoo eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuija Brax.

Vihreiden kriminaalipoliittisen ryhmän mielestä Vanhasen hallituksen ns. tuottavuusohjelma vaarantaa julkisen sektorin toimintaa yleisesti, mutta erityisesti yliopistojen ja kansalaisten turvallisuuden ja oikeusturvan aloilla. Summaarinen päätös leikata yli 7000 virkaa on väärä. Henkilöstöä on vähennettävä vain siltä osin kuin mitä uudet investoinnit ja lakimuutokset vähentävät työvoiman tarvetta.

- Paitsi oikeuslaitos niin myös vankeinhoito kärsii työvoimapulasta. Henkilöstömäärän tästäkin vielä voimakkaampi supistaminen johtaisi katastrofaaliseen tilanteeseen, jossa voisi perustellusti kysyä onko meillä enää olemassa sivistysvaltio, jossa on oikeusturvan lisäksi vielä toimiva vankeinhoito.


Valtuuskunta hyväksyi kannanoton Oikeusvaltio on hintansa väärti - kannanotto on alla pdf-liitteenä.

Kannanoton taustana oli Vihreiden kriminaalipoliittisen työryhmän valmistelema linjapaperi Parasta kriminaalipolitiikkaa on hyvä sosiaalipolitiikka - alla pdf-liitteenä.

Jaa sivu: