— Janina Andersson

Vihreitä ratkaisuja

Janina Andersson:

Rakastan puhdasta vettä

Kuva:Seilo Ristimäki/Iloinen Liftari Oy

Kun Satu Hassi oli ympäristöministeri, hallitus sai WWF:ltä palkinnon erittäin hyvin tehdystä ohjelmasta Itämeren pelastamiseksi. Nykyinen hallitus ei voi kuitenkaan lepäillä tyytyväisenä laakereillaan, vaan Itämeren suojelutavoitteita ja -päätöksiä on koko ajan kirkastettava ja toimeenpantava. Tällä hetkellä tiedämme esimerkiksi sen, että nykyinen maatalouspolitiikka ei ole tarpeeksi ohjaavaa Itämeremme pelastamiseksi. Maataloustuen ohjaavuutta pitää huomattavasti parantaa ja kaikille Itämeren valuma-alueen maanviljelijöille pitää järjestää henkilökohtaista neuvontaa. Lanta tulee käyttää bioenergian tekemiseen eikä sitä saa levittää liian paljon tietyille alueille, josta se valuu vesistöihin, kuten nyt tapahtuu. Muutenkin Itämeren valuma-alueella pitää ottaa täysimittaisesti käyttöön kaikki mahdolliset vesistöjensuojelutoimet suojakaistoineen ja kosteikkoineen.

Olen taistellut Itämeren pelastamiseksi vuodesta 1991 eteenpäin ja tein myös pro gradu -työni Itämerestä. Tähän asti vihreät ovat olleet mukana vaikuttamassa pieniin konkreettisiin askeliin Itämeren suojelemiseksi kuten Pietarin lounaisen jätevesilaitoksen rahoittamiseen, pilssivesien puhdistamisen sisällyttämiseen satamamaksuun Itämeren alueella ja hieman parempaan tilanteeseen veneiden käymälätankkien tyhjennyspaikkojen suhteen. Painostukseni tuloksena tutkitaan myös Airiston pohjan ja kalojen myrkkypitoisuuksia. Tämä työ orgaanisten tinayhdisteiden vähentämiseksi rannikollamme on edelleen koko ajan meneillään.

Pietarin jätevesilaitoksen parannustöitä on jatkettava. Siellä ei muun muassa ole lainkaan käytössä kemiallista fosforinpoistoa eli vain osa rehevöittävästä fosforista poistetaan puhdistusprosessissa. Suomessa jätevesistä on poistettu fosforia kemiallisesti jo 1970-luvulta lähtien.

Kalanviljely on paikallisesti iso ongelma. Kalanviljelylaitosten siirtymistä suljettuihin systeemeihin olisi kannustettava valtion tuilla. Siirtymällä kokonaan rehevöitymisen vähentämisen kannalta parhaimman, usein kotimaisen, rehun käyttöön saavutettaisiin jo paljon. Tällä hetkellä arvonlisävero valitettavasti houkuttelee kalanviljelijöitä ostamaan huonompaa ulkomaista rehua.

EU:n Pohjoisen ulottuvuuden päätehtävä tulisi olla Itämeren pelastaminen.
Tähän kuuluu muun muassa Pietarin jätevesilaitoksen rahoitus sekä voimakkaasti joukko- ja raideliikennettä suosiva politiikka. Puolan maatalous on tikittävä aikapommi. EU:n maataloustukien ympäristöohjaavuutta on pakko tehostaa ennen kuin Puola on siirtynyt kokonaan tehoviljelyyn, jolloin ravinteiden valuminen Itämereen kasvaa vääjäämättä. Matkustajalaivoja tulisi kokonaan kieltää laskemasta jätevesiään Itämereen kansainvälisilläkin merialueilla. Moottoriliikennettä niin maalla kuin vesillä
tulisi vähentää tai ainakin siirtyä ympäristöystävällisempiin kulkuvälineisiin, kuten nelitahti-venemoottoreihin ja joukkoliikenteeseen.

Välillä menetän uskoni siihen, että todella saisimme niin radikaalin muutoksen aikaan, että pelastaisimme Itämeren. Muutosprosessi on hidas ja Itämeren suojelun onnistumiseksi ei ympäristöministereiden yhteistyö riitä, vaan mukaan on saatava myös maatalous- sekä liikenneministerit. Kaikkien on sitouduttava tähän työhön juhlapuheiden ohella myös käytännössä!

Janina Andersson on vihreiden kansanedustaja

Lisää aiheesta:

Sarjan Vihreitä ratkaisuja muut kirjoitukset ja videot:

Jaa sivu: