— Virpi Oinonen

Vihreitä ratkaisuja

Tarja Cronberg:

Miten vihreät parantaisivat eläkeläisten asemaa?

Tarja Cronberg kampanjoimassa

Vihreän politiikan, myös vihreän eläkepolitiikan, lähtökohtana on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Yhteiskunnan sivistyksestä kertoo paljon se, kuinka huolehdimme niistä vanhuksista, jotka ovat muista riippuvaisia.

Eläkepolitiikassa Vihreät yrittävät asettua kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolelle. Olemme esittäneet esittivät 600 euron vähimmäiseläkettä ja sama vaatimus on sisällytetty vihreiden perustulomalliin, jossa työikäisille kansalaisille taataan 440 euron perustulo. Eläkkeellä olevien naisten köyhyysriski on miespuolisia ikätovereita suurempi. Siksi haluamme parantaa kotona hoivatyötä tehneen eläketurvaa siten, että eron sattuessa eläketurva jaetaan hoivatyön ajalta tasan puolisoiden kesken.

Kuntatalous on saatettava kuntoon, jotta vanhustenpalveluja voidaan parantaa ja turvata motivoituneen henkilökunnan saatavuus myös tulevaisuudessa. Vihreät tukevat julkisia palveluja ja esittävät kunnille lisää rahaa, jotta palveluista voidaan huolehtia myös tulevaisuudessa. 2 000 vanhushoitajan palkkaaminen lisää maksaisi noin 60 miljoonaa euroa. On käsittämätöntä, että tämä hallitus ei ole hoitanut asiaa kuntoon. Sen sijaan hallitus poisti mm. varallisuusveron, joka vähensi valtion tuloja noin 70 miljoonalla eurolla.

Palkallisten työntekijöiden lisäksi hoivatyötä tekevät yhä useammat ikääntyvät työntekijät, jotka hoitavat sairaita tai ikääntyneitä omaisiaan. Omaishoitajien asemaa on parannettava turvaamalla vapaat ja toimeentulo koko maassa. Olemme ehdottaneet kustannusten siirtoa Kelalle, jotta ihmiset eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan. Vihreät kannattavat osittaisen hoitovapaan ulottamista myös ikääntyvine lähimmäisten hoitoon.

Ikääntyvässä yhteiskunnassa kaikki ongelmat eivät hoidu rahalla. Tarvitsemme myös lisää aikaa toisillemme. Monen vanhemman eläkeläisen suurin ongelma on yksinäisyys ja siitä johtuva turvattomuus. Olemme valmiita tukemaan uusia asumismuotoja, jotka eivät eristä ihmisiä yksinäisyyteen vaan tukevat naapuriapua ja keskinäistä kanssakäymistä. Olemme myös valmiita luomaan osa-aikaisia ratkaisuja, jotta ikääntyvät voisivat halutessaan olla pitempään osallisina työelämässä. Terveyttä tulee myös aktiivisesti edistää. Sitä kautta paranee niin ikääntyvien liikuntakyky kuin mielenterveys.

Emme halua sukupolvien välille vastakkaisasettelua. Haluamme sukupolvien sopimusta, jossa kunnioitetaan sekä niitä, jotka ovat rakentaneet tämän maan että niitä, jotka rakentavat sitä tästä.

Tarja Cronberg on vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja


Sarjan Vihreitä ratkaisuja muut kirjoitukset ja videot:

Jaa sivu: