— Jaana Reijonaho

Cronberg: Aravavuokra-asuntojen tuotanto romahtanut

 

Tarja Cronberg kolmen sepän patsaalla Asuntopolitiikka unohdettiin Vanhasen hallituskaudella, tästä seurauksena tonttimaan hinnan nousu.

Vihreiden puheenjohtajan Tarja Cronbergin mielestä Vanhasen hallitus ei ole juurikaan joutunut tilille asuntopolitiikan olemattomasta hoidosta, joka näkyy mm. pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutteena. 

Reilussa viidessä vuodessa on yleishyödyllinen aravavuokra-asuntotuotanto romahtanut vuosittain tavoitteeksi asetetusta kymmenestätuhannesta asunnosta kolmeen ja puoleen tuhanteen asuntoon. Näistä vain kolmannes rakennettiin pääkaupunkiseudulle ja sen lähialueille. Vuokra-asuntoa jonottavat erityisesti nuoret pienipalkkaiset aikuiset, jotka joutuvat asumaan vanhempiensa luona. Pätkätyöläiselle ei omistusasunto ole mahdollinen vaihtoehto. Esimerkiksi Helsingin tilannetta kuvastaa se, että ainoastaan 13 prosenttia hakijoista saa vuokra-asunnon Helsingin kaupungilta.

 - Tilanne on kohtuuton, jos ihmisen tuloista kolmannes menee asumiskuluihin. Pääkaupunkiseudulla vuokralla asuvan yksinhuoltajan tai kahden pienipalkkaisen perheissä tilanne on yhä useammin tämä. Tähän pattitilanteeseen ei ole muuta ratkaisua kuin yleishyödyllisen vuokra-asuntotuotannon voimakas lisääminen, Cronberg sanoo. 

Yhtenä keskeisenä taustatekijänä yleishyödyllisten rakennuttajien vuokra-asuntotuotannon romahtamiseen on tonttipula. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n rekisterin mukaan rakentamatonta, kaavoitetulla alueella sijaitsevaa tonttimaata löytyy alueelta jopa 50 000 asukkaalle. Suurin osa tästä varannosta sijaitsee Espoossa ja Vantaalla. 

- Tonttipulaan on löydettävä ratkaisu. Kaavoitettua, rakentamatonta tonttivarantoa on löydyttävä myös yleishyödylliseen vuokra-asuntotuotantoon. Tyhjien tonttien rakentamista on pikaisesti vauhditettava ottamalla käyttöön erillinen kiinteistövero tai rakentamiskehotuksin, Cronberg sanoo. 

Pääkaupunkiseudulla sijaitsee myös runsaasti valtion maita. Istuvan hallituksen asuntopoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä luvattiin, että valtio tulee kuntia vastaan valtion maiden lunastusta koskevissa hintaneuvotteluissa ja hillitsee näin osaltaan tonttimaan hinnannousupaineita. 

- Tätä lupausta ei ole pidetty. Tuorein esimerkki tulee Vantaalta, joka joutui maksamaan tulevan Marja-Vantaan alueella sijaitsevista valtion maista huikeat 60 euroa neliöltä eli kaksikymmenkertaisesti raakamaan hinnan verran, ihmettelee Cronberg. 

Cronbergin mielestä jatkossa on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota vuokra asuntotuotannon laatukysymyksiin samoin kuin asukasdemokratian kehittämiseen. Tarja Cronberg kiertää tänään vaalitilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla. 

 

 

 

  
Jaa sivu: