— Jaana Reijonaho

Cronberg Britannian ilmastonmuutoslaista

Cronberg Tarja 2, pieni Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg vaatii, että Suomessakin on siirryttävä pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan. Uuden hallituksen laadittava vuoteen 2050 ulottuva  ilmastostrategia

Tuoreen uutisen mukaan Britannia on ensimmäisenä maana maailmassa asettamassa itselleen laillisesti sitovan velvoitteen leikata kasvihuonekaasujen päästöjä. Laissa on asetettu  päästövähennystavoitteet niin lyhyelle kuin pitkälle tähtäimelle.

- Suomen tulisi tarttua esimerkkiin ja paikata samalla ilmastomainettaan seuraamalla Britannian jalanjälkiä. Jo hallitusohjelmaan tulisi saada sitovat päästövähennystavoitteet, jotka ulottuvat vuosisadan puoliväliin, vaatii Cronberg.

Vanhasen hallituksen laatima energia- ja ilmastostrategia lähti vielä siitä olettamasta, että päästöt jatkavat kasvuaan. Ohjelman aikajänne ulottui vain reilun kymmenen vuoden päähän.

- Lyhytnäköisyys tulee kalliksi. Jos jatkamme ilmastopolitiikan
perässähiihtäjinä, tulemme varmasti menettämään osuuksia maailman markkinoilla, emmekä saa hyödynnettyä ilmastnmuutokseen liittyvää työllisyyspotentiaalia, Cronberg varoittaa ja kehottaa katsomaan vaikkapa Saksaan.

Siinä missä Suomen pääministeri pelottelee ilmastonmuutoksen torjunnan vievän Suomesta kymmeniä tuhansia työpaikkoja , luo Saksa tulevaisuuden työllisyysstrategiaansa saman muutoksen varaan. Uusiutuvat energiamuodot työllistävät Saksassa jo 200 000 ihmistä ja työpaikat ovat syntyneet käytännössä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana.Seuraavan kymmenen vuoden aikana työpaikkojen uskotaan kaksinkertaistuvan.

 

Jaa sivu: