— Jaana Reijonaho

Cronberg: Suomen tavoiteltava kaksinkertaista osuutta uusiutuvassa energiassa

Cronberg Tarja 2, pieni Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg perää Suomelta dynaamista otetta maailmantalouteen: ydinvoima on välivaiheen ratkaisu, joka ei edistä Suomen pitkän tähtäimen kilpailukykyä

Cronberg on tyytyväinen, että Euroopan unioni päätyi sitoviin tavoitteisiin siitä, että uusiutuvien energialähteiden osuuden täytyy olla 20 prosenttia kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomi, joka on jo saavuttanut tämän tavoitteen, pelkää että Suomelle tulee kohtuuttomia lisätavoitteita kun yhteistä taakkaa tullaan jakamaan. Euroopan unioni on luvannut ottaa huomioon erityisolosuhteet eikä tee ratkaisuja vastoin jäsenmaan tahtoa.

- Jos Suomi haluaa todella hyötyä uusiutuvasta energiasta niin sen on oltava edelläkävijä ja asetettava omat tavoitteet korkealle - vähintään kaksinkertaiseksi uusiutuvan energian tuotannossa. Tämä siksi, että näin voisimme saada 30 000 - 40 000 uutta työpaikkaa. Uusiutuvasta energiasta hyötyisi nimenomaan suomalainen teknologiateollisuus - esimerkkinä metsäkoneiden ja tuulivoimateknologian valmistus ja vienti, Cronberg sanoo.

Tällä hetkellä Suomi on peränpitäjän roolissa. Kun Ernst & Young teki kansainvälisen vertailun eri maiden investointihalukkuudesta ilmasto- ja ympäristöteknologiaan, Suomi oli kahdestakymmenestä teollisuusmaasta sijalla 19. Jopa Kiina ja Intia olivat tässä vertailussa Suomea edellä. Olemme todella häviämässä kilpailun, vaikka Sitra onkin esittänyt aktiivista ympäristöliiketoiminnan kehittämistä.

- Saksassa ja Ruotsissa ei panosteta ydinvoimaan ja siksi nämä maat ovatkin panostaneet voimakkaasti uusiutuviin energiamuotoihin ja niihin liittyvään teknologian kehitykseen. Suomessa kehitys on polkenut paikallaan vuoden 2002 ydinvoimapäätöksen jälkeen, Cronberg sanoo.

Cronberg toivoo, että Suomessakin alettaisiin ymmärtää uusiutuvan energian olevan maailman talouden dynaamisin osa, joka kasvaa noin 10 prosenttia vuodessa ja tästä hyötyvät parhaiten ne maat, jotka ovat kehityksen etujoukoissa.

- Kulunut vaalitaistelu ja isojen puolueiden voimakas halu lisätä ydinvoimaa osoittavat, että tätä talouden dynamiikkaa ei ole vielä tajuttu. Esimerkiksi tuulivoiman kysyntä kasvaa 27 prosenttia vuodessa, mikä on vain yksi esimerkki uusiutuvan energian valtavista kasvumahdollisuuksista. Ilmastomyönteisten puheiden ja tekojen välillä on siis iso ristiriita.

Uusiutuva energia mahdollistaa myös kotimaisen ja hajautetun energiatuotannon, joka on kaikissa tilanteissa vähemmän haavoittuva kuin keskitettyyn malliin kuten ydinvoimaan perustuva tuotanto. Cronberg ihmettelee miten suurten puolueiden puheenjohtajat markkinoivat ydinvoimaa "välivaiheen ratkaisuna" tai kuten ulkoministeri Erkki Tuomioja kommentoi EU:n päätöksen yhteydessä ydinvoimaa "ylimenokauden ratkaisuna". Nyt pitää päästä pysyviin ja tulevaisuuteen suuntauneisiin ratkaisuihin eikä välivaiheen ratkaisuihin.

Cronberg luettelee uusiutuvan energian etuja:

- Turvallinen hajautettu kotimainen energiantuotantomalli, uudet työpaikat koko Suomen alueella, kilpailukyvyn lisääntyminen ja pärjääminen maailmantaloudessa, edelläkävijyyden rooli ja positiivinen imago.

Cronberg korostaa, että kaikkea tätä ei voi saada, jos rakennamme ydinvoimaa lisää. Keskitettyä ja hajautettua tuotantoa on vaikea yhdistää eikä raha riitä kaikkiin investointeihin. Meille ei ole mitään hyötyä maailmalla ydinvoimaimagosta, mutta Suomi voisi jatkossakin olla metsäteknologian edelläkävijä.

Jaa sivu: