— Jaana Reijonaho

Hautala valtuuskunnassa: Vaalilaki vihdoin uudistettava

Hautala HeidiVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala puhui Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa Helsingissä vaalijärjestelmän ongelmista ja pienten vaalipiirien kohtuuttoman korkeasta äänikynnyksestä. Hautala piti tätä edustuksellisen demokratian pahimpana epäkohtana. Vaalirahoituksen avoimuutta on Hautalan mukaan lisättävä, jotta valittavan kansanedustajan ja rahoittajan kytkös tulisi ilmi.

Olemme saaneet kaikkien aikojen parhaan eduskuntavaalituloksemme Tarja Cronbergin johtamina. Tarja on myös vaalien suurin moraalinen voittaja, pitämällä kiinni siteistään Pohjois-Karjalaan hän teki demokratialle suuren palveluksen. Tuskin mistään asiasta on puhuttu vaalien jälkeen yhtä paljon kuin vaalilain epäoikeudenmukaisuudesta. Kaikki tietävät nyt, että Pohjois-Karjalassa ihmisten valinta ei vaikuta samalla painolla kuin toisessa ääriesimerkissä Uudellamaalla.

Vaalijärjestelmän asiantuntijoiden, mm. hallintoneuvos Lauri Tarastin mukaan väestöltään pienimpien vaalipiirien kohtuuttoman korkea äänikynnys on jo kauan ollut edustuksellisen demokratian pahin epäkohta. Kun nyt myös eduskunnan puhemies Timo Kalli ja erityisesti presidentti Tarja Halonen ottivat ongelman esiin uuden eduskunnan kokoontuessa, voimme vaatia täydellä painolla vaalilain pikaista muuttamista. Oikeusministeriössä on esitys valmiina.

Tärkeintä on, että jo seuraavissa eduskuntavaaleissa kohtuuttomat äänikynnykset on poistettu. Malleista äänestäjien kannalta selkeimmältä ja suomalaiseen perinteeseen parhaiten sopivalta vaikuttaa se, että väestömäärältään pienimmät vaalipiirit yhdistetään. Olemme valmiit hyväksymään myös sen, että nykyiset vaalipiirit jäävät vaalialueiksi uusien yhdistettyjen vaalipiirien sisään. Näin esimerkiksi Itä-Suomessa ei jouduttaisi tilanteeseen, jossa valitut edustajat ovat yhä kauempana kansalaisista.

Esimerkiksi Keskustan piiristä on todettu, että vaadittu uudistus johtaisi siihen, että eri puolilla Suomea olisi erilainen vaalijärjestelmä, eikä tätä voitaisi hyväksyä. Selkeys on kuitenkin kaukana nykyisestä kirjavasta tilanteesta, jossa pienimmän väestön vaalipiireissä ainoa tapa ylittää jopa yli 14 prosentin äänikynnys on vaaliliitto. Vihreiden uusi kansanedustaja Heli Järvinen, joka sai Etelä-Savossa suhteessa enemmän ääniä kuin minä Uudellamaalla, ei olisi tullut valittua ilman vaaliliittoa.

Kun vaaliliitto on nyt koitunut myös suurimpien puolueiden kompastuskiveksi, on uskottava, että tarvittava poliittinen uudistusvoima on koossa; ettei presidentti Tarja Halosen sanoihin viitaten "asiaa olisi jälleen kerran syytä pohtia" – jätettäisi asiaa enää pelkkään pohdintaan. Asiaahan on todellakin pohdittu useammassa komiteassa.

Vihreä vaalivoitto on vaatinut meiltä valtavan määrä työtä ja ponnistelua. Nyt sitä oli siivittämässä oman väen ennennäkemätön innostus ja se myönteinen palaute, jota ehdokkaamme ja heidän tukijansa kohtasivat vaalitoreilla. Mutta on nähtävä, että vaali vaalilta puolueilta ja ehdokkailta vaaditaan yhä enemmän rahaa vaalikampanjaan. On syntynyt kilpavarustelu, jossa ei näy ylärajaa. Valitut edustajat ovat keskimäärin hätkähdyttävän varakasta väkeä muihin kansalaisiin verrattuna. Kun vaalilain kohtuutonta äänikynnystä nyt toivottavasti ryhdytään viipymättä alentamaan, on samalla saatava silmät aukeamaan sille tosiasialle, että myös rahasta on tullut kynnys vaaleissa menestymiselle.

Olemme jo kauan ponnistelleet vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi. Se onkin paras tapa hillitä sen kilpavarustelua, kun vaalituki joudutaan ottamaan vastaan päivänvalossa. Lain nykyisin vaatimaa pienempienkin summien lahjoittajat tulisi ilmoittaa, eduskuntavaaleissa 1700 euron kynnyssumma ei saisi olla ainakaan yli tuhat euroa.

Olisi kiinnitettävä huomiota korkean tason vaaliseminaareihin, joista on tullut uusi tapa piilottaa tukea. Niistäkin voi syntyä sopimattomia sidoksia edustajan ja häntä tällä tavalla rahoittavien talouselämän ja etujärjestöjen välille. Niiden ja ehdokkaiden tukiyhdistysten tileistä on annettava yksityiskohtainen selvitys oikeusminisiteriölle annettavassa vaalirahoitusselvityksessä. Olisi myös tutkittava sen ajatuksen toteuttamiskelpoisuus, että yksittäisille kampanjoille asetetaan yläraja.

Nuoret vihreät ja meistä varttuneemmista kansanedustaja Jyrki Kasvi kävivät vaikuttavaa kampanjaa Internetissä, mediassa, jossa tietoa ehdokkaista voi levittää murto-osalla esim. lehtimainonnan hinnasta.

Näissä vaaleissa demokratia kärsi, kun osallistuminen vaaleihin oli ennätysmäisen laimeaa. Puolueiden piirissä tunnutaan uskovan oikeusministeriöstä johdettuihin kampanjoihin, joissa jaetaan vaalipipoja ja -kyniä.

Politiikan tutkijat ovat huomauttaneet täysin oikein, että vaaliosallistuminenkin lisääntyy, kun sellainen kansalaistunto lisääntyy, että ihmiset huomaavat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä.Tämä vaatii oikeudenmukaisuutta, kun tulo- ja terveyseroista seuraa myös Suomea kahtiajakava osallisuusero. Osallisuuserojen poistaminen vaatii köyhyyden ja huono-osaisuuden poistamista. Myös laadukas ja tasa-arvoa edelleen korostava koulutus on tärkeää, kun maailma on monimutkaisempi ja tiedollisesti vaikeammin hallittava.

Voimme iloita naisten etenemisestä eduskunnassa. Tämän tulee näkyä myös täytettäessä eduskunnan tärkeimpiä paikkoja kuten valiokuntapuheenjohtajuuksia. Viime kaudella vain kolme puheenjohtajaa viidestä oli naisia.

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen yllätti ottamalla jäähyväispuheessaan eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä esiin meille tärkeän asian, josta juuri kukaan meidän lisäksemme ei ole viime aikoina puhunut. Kun puolueiden piirissä alkaa olla tarpeeksi kannatusta perustuslakimme tarkastelulle lähinnä parlamentarismin vahvistamiseksi, otti Lipponen esiin myös sen, että "muitakin asioita kannattaa selvittää.

Uuden perustuslain voimaantulon aikoihin esitettiin mielipiteitä, että kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen oli jäänyt uudistuksessa liian vähälle.Voimme olla tästä iloisia, se antaa meille hyvät mahdollisuudet jatkaa ponnistelujamme osallistavan ja keskustelevan yhteiskunnan, sanalla sanoen paremman ja vahvemman Suomen rakentamiseksi.

Jaa sivu: