— Virpi Oinonen

Vihreitä ratkaisuja

Ulla Anttila:

Avustaja - vai ei, ja kuinka sitten käykään?

Ulla Anttila 200px

Vuoden 2004 lokakuussa yli 130 kansanedustajaa allekirjoitti ja jätti peruspalveluministerin vastattavaksi laatimani vaikeavammaisten asemaan liittyvän kirjallisen kysymyksen. Kysymyksessä perättiin, milloin hallitus aikoo tuoda eduskunnalle lakiesityksen, jossa turvataan vaikeavammaisille henkilöille oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Kysymyksen suuri allekirjoittajajoukko kertoo siitä, että vaikeavammaisten avustajakysymyksen ratkaisemisella on laaja poliittinen tuki.

Perustuslakiimme kirjattu perusoikeusuudistus velvoittaa lainsäätäjiä kehittämään palveluita perus- ja ihmisoikeudet turvaavalla tavalla.

Vaikka avustaja-asiasta on laadittu eduskunnassa monia lakialoitteita, nykyinen eduskunta ja hallitus eivät ole kuitenkaan saaneet avustajaoikeuden vahvistamista aikaiseksi. Tehtävä jää siis tulevalle eduskunnalle ja tuleviin hallitusneuvotteluihin.

Miksi siis avustajakysymystä ei ole saatu ratkaistuksi, vaikka lisäkseni monet muutkin kansanedustajat ovat pitäneet asiaa esillä ja vaikka kyse on perusoikeuksien turvaamisesta?

Tätä kysymystä olen valitettavasti joutunut miettimään moneen kertaan. Vasta kuluneella kaudella on hahmotettu tarkemmin hankkeen "hintahaarukkaa". Tehdyistä selvityksistä on otettava opiksi ja laadittava tarkka aikataulu, jossa valtiokin varautuu rahoittamaan hanketta merkittäväksi.

Valitettavasti pinnallistuneessa poliittisessa kulttuurissamme on ilmeisen vaikeaa asettaa perusoikeuksia etusijalle, kun on kysymys käytännön päätöksistä. Irtopisteitä saa helpommin hankkeista, jotka koskettavat suurempia joukkoja kuin vaikeavammaiset henkilöt. Avustaja-asian toteuttamiseksi tarvitaan siksi määrätietoisia ja hyvin suunniteltuja poliittisia päätöksiä!

Vaikeavammaisten henkilöiden pieni määrä ja vaikeus saada ääntään kuuluviin eivät saa olla este heidän perusoikeuksiensa toteutumiselle. Ilman avustajaa vaikeavammainen voi jäädä sänkynsä tai pyörätuolinsa vangiksi. Henkilökohtainen avustaja-järjestelmän kehittäminen subjektiiviseksi oikeudeksi on tärkeää vaikeavammaisten perusoikeuksien kannalta, koska avustajapalveluiden myöntämisessä on suuria kuntakohtaisia eroja.

Avustajakysymys pitää ratkaista joko osana laajempaa vammaislakipakettia tai erillisenä hallituksen esityksenä, joka turvaa myös hankkeelle merkittävän rahoituksen valtiolta.

Ulla Anttila on vihreiden kansanedustaja


Sarjan Vihreitä ratkaisuja muut kirjoitukset ja videot:

Jaa sivu: