— Anni Sinnemäki

Sinnemäki ryhmäpuheessa hallitusohjelmasta

Hallitusohjelma turvaa Vuotoksen alueen koskemattomuuden

Maahanmuuttopolitiikka muuttuu avoimemmaksi

Osallistuminen hallitusneuvotteluihin oli Vihreiden tavoitteena, mutta päätös hallitukseen mukaan menemisestä ei ollut itsestään selvä. Hallitusyhteistyöhön osallistumisen edellytyksenä oli se, että hallitusohjelmassa sitoudutaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, perusturvan vahvistamiseen ja ympäristön- ja luonnonsuojelun parantamiseen korosti Anni Sinnemäki Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa.

- Vihreille on keskeistä, että luonnonsuojelun tasoa ei lähdetä heikentämään. Päätös siitä, että vesilakia uudistetaan yksimielisesti tarkoittaa, että tämä hallitus ei tule mahdollistamaan Vuotoksen eikä Kollajan altaan rakentamista, Sinnemäki muistutti.

Hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kehitetään johdonmukaisesti niin, että se ottaa huomioon työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat ja Suomen kansainväliset sitoumukset.

- Hallitusohjelmasta on luettavissa asennemuutos suhteessa maahanmuuttoon. Asennemuutos on välttämätön kahdestakin syystä. Ilman avoimempaa maahanmuuttopolitiikkaa emme pysty lisäämään työperäistä maahanmuuttoa. Ilman nykyistä inhimillisempiä käytäntöjä emme ole tasa-arvoinen oikeusvaltio, totesi Sinnemäki.

Jaa sivu: