— Katja Alvoittu

Sinnemäki Vihreiden ryhmäpuheessa kehyksistä

Sinnemäki Anni Anni Sinnemäki Vihreiden ryhmäpuheessa kehysselonteosta:

TULONSIIRROT OIKEISIIN OSOITTEISIIN 

Joukkoliikenteen tuet turvattava 

Vihreät pitävät kehyksissä vahvistettuja tulonsiirtojen korotuksia onnistuneena kokonaisuutena.

– Pidämme erinomaisena sitä, että pienin äitiys-, isyys- ja vanhempainraha nostetaan työmarkkinatuen tasolle. Korotus on yli sata euroa kuukaudessa. Uudistuksen merkittävyyttä lisää se, että lähes viidennes äideistä on jatkuvasti saanut pienintä äitiyspäivärahaa, toteaa Sinnemäki.

Sinnemäki uskoo, että pitkän odotuksen jälkeen opiskelijat osaavat iloita tulorajojen ja opintotuen korotuksista. Opiskelijoiden tulorajoja korotetaan vuoden alusta, ja opintorahaa nostetaan syyslukukauden alusta.

Lisäksi kehykseen varataan uutena määrärahana kaksi miljoonaa euroa siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen. Tähän asti asumiskustannukset ovat heikentäneet siviilipalvelusmiesten toimeentuloa, sillä vain osa palveluspaikoista on korvannut asumisesta syntyvät kustannukset moitteitta.

Kehärahan suunnittelua Vihreät vaativat jatkettavaksi niin, että rata valmistuu nyt sovitussa aikataulussa. Kehärata on arvokas hanke, koska se mahdollistaa asuinalueiden rakentamisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän.

– Henkilöautojen, etenkin ns. kakkosautojen, määrä lisääntyy, työmatkat pitenevät ja yhdyskuntarakenne hajaantuu. Joukkoliikenteen suosio laskee jopa Helsingissä, muistuttaa Sinnemäki ja painottaa hyvän kaavoituksen merkitystä.

Eduskunta on pitkään vaatinut uutta tukea suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, jotta kaupungit voivat paremmin hillitä autoistumista.  Kehyspäätöksessä tuki perustettiin myönnettiin, mutta se jäi tavoiteltua alhaisemmaksi ja sen aloitus siirtyi. Vihreä eduskuntaryhmä toivoo, että eduskunta vielä etsii mahdollisuuksia perustaa tuki jo aiemmin.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://www.vihreat.fi/fi/node/2224

Jaa sivu: