— Jaana Reijonaho

Vihreät vaativat vahvempaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja demokratiasta Venäjän kanssa

Vihreiden puoluehallitus vaatii, että vuoropuhelua Venäjän kanssa on vahvistettava. Näin on poistettava esteet aidolta kumppanuudelta, johon myös Venäjä on sanonut pyrkivänsä EU-suhteissaan. Ensi viikolla pidettävä EU:n ja Venäjän huippukokous tarjoaa tähän tilaisuuden.

Huippukokouksessa on käynnistettävä neuvottelut uudesta yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta. Viime aikojen tapahtumat Venäjällä osoittavat välttämättömäksi painottaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Uuteen sopimukseen on sisällytettävä erillinen luku ihmisoikeuksista ja demokratiasta.

Unionin on tuettava ihmisoikeuksien puolustajia Venäjällä. Ihmisoikeuskysymykset on nostettava korkeimmalle tasolle, huippukokousten asialistalle.

Venäjä on viimeinen Euroopan neuvoston jäsenmaa, joka ei ole ratifioinut EN:n lisäpöytäkirjaa Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan tehostamisesta.  

Vihreät vaativat EU:lta vakavaa huomiota Venäjän kansalaisyhteiskunnan vaikeuksiin. Poliittisen järjestelmän demokratisointia edistävien yksilöiden ja ryhmien tilanne on viime aikoina taantunut huolestuttavasti. Kansallismielistä politiikkaa käytetään ulkopolitiikan välineenä.

Samaan aikaan kun väkivaltaa käyttävät nuorisoliikkeet saavat toimia viranomaisten hiljaisella tuella, Venäjän johto tukahduttaa voimaan turvautuen demokraattisen opposition pienimmätkin ilmaukset. Venäjää on syytä muistuttaa siitä, että oppositiolla on tärkeä tehtävä jokaisessa demokraattisessa valtiossa.

 

Jaa sivu: