— Jaana Reijonaho

Vihreiden puoluekokous: Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan kärkeen

Vihreiden puoluekokous hyväksyi lauantaina ensimmäisenä kokouspäivänä puoluekannanoton ilmastonmuutoksesta. 

Sinivihreän hallituksen ohjelma tarjoaa hyvän pohjan kestävälle ilmasto- ja energiapolitiikalle. Vihreät ovat valmiita tekemään hallituskumppaneiden kanssa rakentavaa yhteistyötä, jotta ohjelmaa saadaan toteutettua kestävällä tavalla. 

Hallitus laatii heti vaalikauden alussa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian sekä ilmastoa koskevan tulevaisuuselonteon. Ensimmäistä kertaa ilmastopolitiikkaa linjataan vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämä on välttämätöntä, koska jos suunta ei ole tiedossa, voivat lyhyen aikavälin linjaukset olla riittämättömiä - tai viedä vikaan.

Selonteon laatimista varten pääministeri on nimittänyt valtioneuvoston kansliaan ensimmäistä kertaa ilmastopoliittisen asiantuntijan. Tämä kertoo sinivihreän hallituksen korottavan ilmastonmuutoksen torjumisen politiikan asialistalla edeltäjiään korkeammalle. 

Vihreät esittävät ilmasto- ja energiastrategian lähtökohdaksi, että Suomi sitoutuuvähentämään päästöjään vähintään 30 % vuoteen 2020 ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa tulee esittää välitavoitteet viiden vuoden välein. Samalla kannattaa selvittää, tulisiko Suomessakin säätää Ison-Britannian mallin mukainen ilmastolaki sitovine päästötavoitteineen.

Hallitusohjelmassa asetetaan ensimmäistä kertaa tavoitteeksi energiankulutuksen kasvun taittaminen. Tässä on jo onnistuttu Ruotsissa, Tanskassa ja monissa muissa Euroopan maissa, ja siinä tulee onnistua myös Suomessa. Tueksi tarvitaan tiukennettu energiansäästöohjelma, jossa esitetään riittävät toimenpiteet energiatehokkuuden radikaalille parantamiselle niin rakentamisessa, kodeissa, teollisuudessa kuin liikenteessäkin.

Hallituksen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä nykyisestä hyvin merkittävästi. Syöttötariffit laajennetaan aluksi koskemaan biokaasua. Toimenpiteiden riittävyys arvioidaan kaikilta osiltaan uudelleen EU:n taakanjakopäätösten jälkeen. Tässä yhteydessä tariffit on laajennettava koskemaan myös muita uusiutuvia energianlähteitä, erityisesti tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja muuta bioenergiaa kuin biokaasua.

Ohjelmaan on kirjattu valmius lisätä tuntuvasti vesivoiman käyttöä. Vihreät katsovat, että tavoite voidaan toteuttaa kestävästi nykyisten vesivoimaloiden tehoja korottamalla. Kauppa- ja teollisuusministeriö on arvioinut, että näin voidaan saada lisätehoa vielä yli 300 megawattia. Se on selvästi tuntuva vesivoiman lisäys.

Ohjelmassa todetaan, ettei mitään energiamuotoa suljeta ennalta pois, vaan kaikkiaarvioidaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Vihreät ovat punninneet erienergiamuotojen etuja ja haittoja perusteellisesti. Näkemyksemme mukaan ydinvoiman lisärakentaminen ei ole edelleenkään yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Selvitysten mukaan kunnianhimoisetkin ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa ilman lisäydinvoimaa. Hallituksen tuleekin ydinvoiman sijaan satsata kunnianhimoisesti kestäviin energiaratkaisuihin - energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Pelkät puheet eivät riitä, vaan tarvitaan kattava lista konkreettisia toimenpiteitä, jotka pannaan toimeen määrätietoisesti ja viipymättä. 

2000-luvun hallituksia tullaan arvioimaan sillä perusteella, kuinka hyvin ne ovat kyenneet edistämään ilmastonsuojelua. Sinivihreän hallituksen on nostettava Suomi takaisin ilmastonmuutoksen torjumisen kansainväliseen kärkeen. Tälle työlle vihreät antavat täyden tukensa.

Jaa sivu: