— Jaana Reijonaho

Vihreiden varapuheenjohtajaehdokkaat: onko Vihreä liitto oikeisto- vai vasemmistopuolue?

Tulevana viikonloppuna (26. - 27.5.)  pidettävässä puoluekokouksessa valitaan Vihreiden puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluesihteeri sekä puoluehallitus ja valtuuskunta kaksivuotiskaudeksi. Espoon Dipolissa pidettävä kokous valitsee myös valtuuskunnalle puheenjohtajan.

Puolueen puheenjohtajalle Tarja Cronbergille ei ole ilmaantunut haastajia. Puoluesihteeriehdokkaita on yksi, Vihreiden poliittinen sihteeri Panu Laturi. 

Vihreillä on kaikkiaan kuusi varapuheenjohtajaehdokasta, joista valitaan kolme varapuheenjohtajaa. He vastasivat kysymykseen: "onko Vihreä liitto hengeltään oikeisto- vai vasemmistopuolue"?

 

Kristian von Essen Kristian von Essen 

Kysymys lähtee olettamuksesta että ylipäätään sijoittuisimme perinteiselle oikeisto/vasemmisto -akselille. Itse en olisi niin varma, mutta heittäydyn mukaan leikkiin. Solidaarisena, arvoliberaalina tasa-arvoliikkeenä vihreät sijoittuvat keskipisteestä vasemmalle, kun taas talouspolitiikassa sijoittaisin meidät markkinatalouden - muttei kapitalismin - puolestapuhujina jossain määrin oikealle.

 

Kasvi Jyrki Jyrki Kasvi

Talouspoliittisesti sijoittaisin vihreät oikeistoon, mutta sosiaalipolitiikassa olemme kuitenkin lähempänä vasemmistoa.  Itselleni ja mielestäni myös vihreille vanhaa vasemmisto-oikeisto-asetelmaa tärkeämpiä nykypolitiikassa ovat kuitenkin arvokonservatismin ja arvoliberalismin sekä status quon ja uudistamisen vastakkainasettelu. Ja näillä rintamilla vihreiden asema on hyvin selkeä: arvoliberaali uudistaja. Uudistajina emme saa antaa 100 vuoden takaa periytyvien luutumien rajata politiikkaame. NIH-ajattelu ei kuulu vihreään politiikkaan.

 

Länsipuro Janne Janne Länsipuro

Vanha sanonta Vihreät eivät ole vasemmalla eivätkä oikealla, vaan edellä, on ehkä hieman arrogantti klisee, mutta siinä silti piilee totuuden siemen. Se mikä määrittää ja yhdistää Vihreitä ideologisesti on paremminkin sosiaali-liberaalius ja erityisesti visio ekologisesta yhteiskunnasta. Siinä missä muiden puolueiden sisällä on hajontaa liberaali-konservatiivi -akselilla, on Vihreissä sekä vasemmistolaisemmin, että oikeistolaisemmin ajattelevia. Varsinkin tässä hallitustilanteessa on tärkeää, että myös puoluejohdossa on puna-vihreää väriä, jota itse koen edustavani.

 

Puoskari Mari Mari Puoskari

Meillä on piirteitä molemmista. Meille tärkeitä perinteisiä vasemmistolaisia teemoja ovat globaali oikeudenmukaisuus, heikompien puolustaminen sekä hyvien julkisten palveluiden ja vahvan pohjoismaisen hyvinvointivaltion edistäminen. Perinteisen oikeistolaisia teemoja ovat taas esimerkiksi työnteon kannattavuus ja hallinnon karsiminen. Olen ylpeä siitä, että Vihreät ovat myös vuosien mittaan itse tuoneet suomalaiseen poliittiseen keskusteluun valtavan tärkeitä teemoja: luonnonsuojelu ja globaalit ympäristökysymykset, feminismi ja vammaisten aseman parantaminen muutamia mainitakseni.

 

Sumuvuori Johanna Johanna Sumuvuori

Vihreät on ennen kaikkea vihreä puolue, eikä siinä ole kyse kysymyksen välttelemisestä, vaan siitä, että vihreässä politiikassa on ulottuvuuksia, jotka eivät vasemmisto-oikeisto-akselille murjomatta mahdu. Siitäkin huolimatta, että vasemmisto-oikeisto-jaottelu ilman muuta on olemassa ja on poliittisia kysymyksiä, joissa sillä on paikkansa. Esimerkiksi sosiaalisissa kysymyksissä haluan, että vihreät on vasemmistolainen puolue. 

Toisaalta vihreiden esillä pitämä prekariaatin asema on sellainen poliittinen kysymys, jossa niin oikeisto kuin vasemmisto ovat olleet ulalla. Pätkä- ja silpputyöt ovat myös esimerkki ongelmasta, joka koskettaa ihmisiä yli vasemmisto-oikeisto-jaottelun. Maailmanlaajuisia esimerkkejä tällaisista poliittisista kysymyksistä ovat globaali oikeudenmukaisuus ja ilmastonmuutos. Minulle Vihreät on puolue, joka pystyy näkemään erilaisten erotteluiden yli, haistamaan paremmin kiihtyvästi muuttuvan maailman heikkoja signaaleja ja toimimaan paremman maailman puolesta.

 

Viskari Tuomas Tuomas Viskari

Pidän kiinni oikeudesta olla asettamatta Vihreitä oikeisto-vasemmisto -akselille. Kun vanhatkin puolueet ovat oman asemansa tällä akselilla hämärtäneet, miksi Vihreitä pitäisi edes yrittää verrata niihin? On tunnustettava, että vanhoja iskulauseita edellä olemisesta on toisteltu niin kauan, että niiden merkitys on kadonnut.

Olennainen asemointi oikeisto-vasemmiston ulkopuolelle löytyy muutospuolueen roolista. Muutospuolueena Vihreät on etsinyt koko historiansa ajan keinoja vastata niihin muutoksiin, joihin vanhat puolueet ovat heränneet vasta hiljattain. Olemme muita valmiimpia muutokseen. ”Edellä” meni jo, ”nyt” on ajankohtainen. Juuri muutospuolueen rooli sekä tavoite antaa ääni niille, jotka eivät pysty itseään puolustamaan, muistuttavat vasemmistolaisen ajattelun perinteistä, mutta Vihreiden kohdalla ilman ahdasta eturyhmäajattelua. Oikeistolaisen ajattelun suuntaan vastaavaa syvempää periaatteellista kytköstä on selvästi vaikeampi löytää.

Jaa sivu: