— Jaana Reijonaho

Vihreiden varapuheenjohtajaehdokkaat: Ympäristöpuolue vai yleispuolue?

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna (26. – 27.5.) pidettävässä puoluekokouksessa valitaan Vihreiden puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluesihteeri sekä puoluehallitus ja valtuuskunta kaksivuotiskaudeksi. Espoon Dipolissa pidettävä kokous valitsee myös valtuuskunnalle puheenjohtajan.

Puolueen puheenjohtajalle Tarja Cronbergille ei ole ilmaantunut haastajia. Puoluesihteeriehdokkaita on yksi, Vihreiden poliittinen sihteeri Panu Laturi.Vihreillä on kaikkiaan kuusi varapuheenjohtajaehdokasta, joista valitaan kolme varapuheenjohtajaa. He vastasivat kysymykseen: "pitääkö Vihreän liiton olla viiden vuoden kuluttua ensisijaisesti ympäristöpuolue vai yleispuolue"?

 

Kristian von Essen Kristian von Essen (kahvilayrittäjä, 38)

Tekisi mieli vastata sekä - että, mutta se olisi liian helppoa, tylsää ja hieman raukkamaistakin. Mielestäni ihanne on yleispuolue jonka ohjelmassa ympäristöstä huolehtiminen on itsestään selvä ja keskeinen asia; laajaa kannatusta nauttiva yhteistyökykyinen puolue joka saa osakseen kunnioitusta - ihailuakin - johdonmukaisesta vihreästä näkökulmastaan johtuen.

Vihreys on muutakin kuin ympäristönsuojelua; esimerkiksi demokratian ja yhteiskunnan heikoimpien puolustaminen sekä aktiivinen kulttuuri-, kieli-, maahanmuutto- ja kehitysapupolitiikka. Vihreä liitto ei ole tietyn ihmisryhmän edunvalvontakonttori, toisin kuin melkein kaikki muut puolueet. Vihreys on hyvin pitkälle altruismia, yhteisen ja yleisen hyvän pyyteetöntä puolustamista.

Ympäristöpuolueella on rajoituksensa, sekä ohjelmallisesti (sisäisesti) että imagon kannalta (ulkoisesti). Tunnen monia jotka voisivat liittyä järkevää ympäristöpolitiikkaa harjoittavaan yleispuolueeseen, mutta joille puhdas ympäristöpuolue tuntuu vieraalta. Jos vielä pohditaan kumpi saa enemmän aikaiseksi ympäristön hyväksi uskon vakaasti että se on tuo ensin mainittu.

 

Kasvi Jyrki Jyrki Kasvi (kansanedustaja, 43)

Ympäristö- ja yleispolitiikkaa ei tule nähdä toistensa vaihtoehtoina, vaan ympäristönäkökulman tulee ulottua kaikkeen päätöksentekoon. Muuten ympäristö jää lyhytnäköisen reaalipolitiikan jalkoihin.

Ympäristön kantokyvystä herännyt huoli antaa hyvän näkökulman myös muuhun poliittiseen päätöksentekoon. Voidaan puhua esimerkiksi kestävästä sosiaalipolitiikasta tai talouspolitiikasta. Poliittisesta kulttuurista, jossa lyhyen tähtäimen etujen tavoittelu ei syö edellytyksiä pitkän aikavälin hyvinvoinnilta.

Pelkkä ympäristönäkökulma ei kuitenkaan riitä poliittisen liikkeen käyttövoimaksi. Esimerkiksi kansalaisoikeudet ja demokratia ovat minulle vähintään yhtä tärkeitä perusarvoja kuin ympäristö.Kokemukset muiden maiden vihreistä liikkeistä osoittavat, että pelkkinä ympäristöpuolueina vihreät eivät ole saaneet riittävää poliittista painoarvoa, jolla ne olisivat voineet vaikuttaa edes ympäristöpolitiikkaan.

 

Janne Länsipuro blogikuva100px Janne Länsipuro (luomuviljelijä, yrittäjä, 33)

Vihreät on ja tulee viiden vuoden päästäkin olemaan yleispuolue. Vihreät on yleispuolue, jonka päämääränä on ekologisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen. Vihreiden tavoitteena on, että ympäristö huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Tämän tulee näkyä vihreiden politiikassa entistä enemmän.

 

Mari Puoskari Mari Puoskari (diplomi-insinööri, 27)

Vihreät on yleispuolue jo nyt ja sitä sen tulee olla myös viiden vuoden kuluttua. Tämä ei tarkoita sitä, että ympäristöasiat saisivat puolueen agendalla olla jotenkin muita teemoja vähempiarvoisempia. Päinvastoin sinivihreässä hallituksessa on erittäin tärkeää pitää oma proaktiivinen vihreä ote ympäristö- ja luonnonsuojelukysymyksiin. Keskeisiä kysymyksiä hallituskaudella tulevat olemaan muun muassa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian laatiminen ja siihen liittyen mm. ydinvoima ja turpeen energiakäyttö. Toinen vihreiden erityispanostusta vaativa teema on vesilain uudistus.

 

Sumuvuori Johanna Johanna Sumuvuori (kansanedustaja, 30) 

Valitsin aikoinaan vihreät, koska se oli mielestäni ainoa tulevaisuuteen suuntautunut ympäristöpuolue, joka puhui uskottavasti myös globaalista oikeudenmukaisuudesta, eriarvoisuuden torjunnasta, kestävästä taloudesta ja vähemmistöistä. Tänään ajattelen, että vihreät ovat entistä uskottavampia paitsi ympäristöpolitiikassa, myös sosiaali- ja talouspolitiikassa.

Paremman pallon rakentamista täytyy tehdä monella rintamalla - tarkoittipa se sitten päästöjen vähentämistä, perustulon lanseeraamista, verotuksen suunnan muuttamista tai ihmisoikeuksien puolesta puurtamista. Vihreät on viiden vuoden kuluttua ensisijaisesti ympäristöpuolue siinä mielessä, että ympäristökysymykset otetaan keskeisellä tavalla huomioon kaikessa päätöksenteossa. Toisaalta vihreät on yleispuolue, koska hyvinvoivaa luontoa ei ole ilman hyvinvoivia ihmisiä. Ellemme kanna nyt vastuuta ympäristöstä, tulee ihmiskunnan tulevaisuuden ongelmien ratkaiseminen kovin vaikeaksi ja kalliiksi mille tahansa pätevälle yleispuolueelle.

 

Tuomas Viskari Tuomas Viskari (pääsihteeri, 29)

Näen Vihreät yleispuolueena, jolla on vahva ympäristöpainotus ja -osaaminen. Vihreät ovat valinneet linjakseen toimia parlamentaarisessa politiikassa, jolloin sen on pystyttävä ottamaan kantaa kaikkiin sillä kentällä vastaan tuleviin kysymyksiin.Emme voi ajatella, että voisimme valita puhtaasti ympäristöpolitiikkaan perustuvan linjan ja yleispuoluelinjan välillä. Voimme kuitenkin ajatella puolueen tärkeimpien periaatteiden, kuten ekologisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden olevan perusteita, joilla kaikkea harjoittamaamme politiikkaa, myös muuta kuin ympäristöpolitiikkaa, on arvioitava.

Jos yksi politiikan päämäärä on hyvä elämä, on vihreän politiikan päämääränä osoittaa, että hyvä elämä kokonaisuutena on mahdollista, jopa välttämätöntä toteuttaa sopusoinnussa ympäristön kanssa. Siksi yleispuolue.

Jaa sivu: