— Katja Alvoittu

Ojansuu: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys rahanjaon tärkeimmät perusteet

- Sinivihreä hallitus nostaa tulonsiirtoja 100 miljoonalla eurolla edeltäjäänsä enemmän. Meille vihreille on erityisen tärkeää se, että korotukset kohdentuvat oikeudenmukaisesti juuri heikoimmassa asemassa oleviin, korostaa valtiovarainvaliokunnan jäsen Kirsi Ojansuu Vihreiden ryhmäpuheessa.

- Kestävää ja vastuullista politiikkaa ei tehdä pelkästään jakamalla rahaa kuntiin, vaan tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia. Uudistetun sosiaaliturvan tulee torjua köyhyyttä niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa.

Tarve uudistaa sosiaaliturvan perusteita on tiedostettu jo pitkään, mutta tähän asti demareiden haluttomuus rakenteelliseen muutokseen on ollut sille esteenä. Yksi askel oikeaan suuntaan olisi toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen Kelalle. Näin vähennettäisiin köyhyyttä ja tuen piiriin saataisiin kaikki siihen oikeutetut.

Vihreät kiittävät hallitusta siitä, että kehyksissä tuetaan suurten kaupunkien joukkoliikennettä. Tuki on yksi sinivihreän hallituksen uusista ympäristöavauksista. On harmillista, että tuki alkaa vasta vuonna 2010. Tämä on kuitenkin hyvä alku.

Vihreät ovat tyytyväisiä hallitusohjelman vahvasta panostuksesta koulutukseen, mutta ovat samalla huolissaan erityisesti tuottavuusohjelman vaikutuksesta yliopistojen toimintaan.

Kuten hallitusohjelmassakin linjataan, tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksiä ei tule tehdä opetus- ja tutkimushenkilöstöstä. Se huonontaisi opetuksen laatua. On mahdollista, että uusi tuottavuusohjelma yhdistettynä vuokrien nousuun syö kokonaan yliopistojen perusrahoitukseen lisätyt varat. Sitä emme hyväksy.

Innovaatioyliopiston perustaminen tässä tilanteessa herättää kysymyksiä. Opetusministeriössä on huolehdittava oikeudenmukaisuuden ja yliopistojen välisen tasa-arvon toteutumisesta. Ei saa syntyä suurilla odotuksilla ladattua kuplayliopistoa, joka saa noukkia rusinat yliopistorahoituksen pullasta.

 

Jaa sivu: