— Lasse Miettinen

Vihreän eduskuntaryhmän kirje apurahatyöläisten sosiaaliturvasta

torstaina 14. kesäkuuta 2007

Arvoisat ministerit Hyssälä, Wallin ja Cronberg,

Työelämän muutos haastaa lainsäätäjät: lain on oltava oikeudenmukainen ja sosiaaliturvan kuuluttava kaikille työn tyyppiin katsomatta. Työttömyysturvassa on aukkoja, jotka heikentävät epätyypillisissä työsuhteissa ja - tehtävissä työskentelevien asemaa. Nykyjärjestelmä ei vastaa erityisesti luovissa ammateissa toimivien työntekijöiden sosiaali- ja työllisyysturvaongelmiin. Tästä kärsivät ennen kaikkea apurahalla työskentelevät.

Apurahatutkijoilta ja -taiteilijoilta evätään työttömyysturva, sillä heidän katsotaan työttöminäkin työllistyvän omassa työssään. Heitä ei määritellä työttömiksi, vaikka he olisivat valmiita ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Laki on epäselvä sen suhteen, mitä omassa työssään työllistyminen tarkoittaa ja lain tulkinta vaihtelee työvoimatoimistosta riippuen.

Hallitusohjelmaan em. kirjattiin ongelmiin puuttuminen: "Apurahansaajien sosiaaliturvaa parannetaan vuoden 2009 alusta niin, että apurahansaajille turvataan työskentelyyn myönnettyjen apurahojen määrän perusteella eläke-, sairausvakuutus-, työtapaturma- ja työttömyysturva. Tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturvaa parannetaan lainsäädäntöä täsmentämällä."

Vihreä eduskuntaryhmä vetoaa ministereihin: haluamme kiirehtiä hallitusohjelman toteuttamista apurahansaajien sosiaaliturvan ja apurahojen määrän osalta. Vihreät ovat huolissaan muutoksen aikataulun pitävyydestä, sillä budjettikehykseen ei ole varattu rahaa uudistuksen toteuttamiseen. Apurahansaajien sosiaaliturvan järjestämisessä ei ole kyse suurista summista: sen arvioitu vuosittainen kustannus olisi noin neljä miljoonaa euroa. Uudistuksella olisi kuitenkin merkittävä vaikutus apurahan saajien ja heidän perheidensä elämään.

Apurahansaajien sosiaaliturvan uudistus on toteutettava sosiaalivakuutuksen osalta niin, ettei apurahojen määrä ja apurahan saajalle käteen jäävä ansio pienene. Lisäksi uudistuksen rahoitus on selvitettävä perusteellisesti: rahoituksen on löydyttävät joko valtion budjetista tai vakuutusrahastoista. Apurahansaajien sosiaaliturva on toteutettava erillislakina kuten on tehty urheilijoiden kohdalla.  Vapaaehtoisuuteen tai yrittäjän sosiaalivakuutukseen perustuva malli ei ole oikeudenmukainen.

Aikaisemmat mietinnöt epäonnistuivat, koska taiteilija- ja tutkijajärjestöjen edustajien tai säätiöiden mielipiteitä ei otettu valmistelussa huomioon. Nykytilanteen ongelmia ei voi käsitellä ilman apurahansaajien työn, sen olosuhteiden ja rahoituksen, tuntemusta. Nyt tehtävä uudistus onkin toteutettava yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Lisäksi valmisteluun on otettava yliopistojen ja säätiöiden edustajat.

Ministeri Cronbergilta toivomme lainsäädäntöprosessin pikaista käynnistämistä ja uusien ohjeistusten antamista työvoimatoimistoille työttömyysturvan saamisen helpottamiseksi. Ohjeistuksella ja työntekijöiden koulutuksella turvataan apurahansaajien tasa-arvoinen kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Nyt apurahansaajien työttömyyttä ei osata kohdata eikä tunnistaa kaikissa työvoimatoimistoissa, ja hakijoiden kohtelu vaihtelee työvoimatoimistosta riippuen.

Kunnioittavasti Vihreän eduskuntaryhmän puolesta,

Sinnemäki Anni Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Niinistö Ville Ville Niinistö
varapuheenjohtaja

 

Jaa sivu: