— Katja Alvoittu

Eduskuntaryhmä budjettiriihestä: ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta tärkeimmät teemat

Joukkoliikennetukea aikaistettava ja yliopistojen rahoitus turvattava

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että budjetissa on aikaisempaa enemmän vero-ohjausta. Energiaverojen korotukset kannustavat vähentämään energiankulutusta siellä, missä energiankäytön kasvu on ollut erityisen voimakasta eli kotitalouksissa ja liikenteessä. Polttoaineiden veronkorotukset
edistävät osaltaan joukkoliikenteen kilpailukykyä.

- Joukkoliikenteen aseman parantaminen on yksi kärkitavoitteistamme budjettiriihessä. Toimivalla ja kohtuuhintaisella joukkoliikenteellä voidaan vastata autoistumisen haasteeseen. Ajamme riihessä suurten kaupunkien joukkoliikennetuen aikaistamista, sillä ilmastopoliittiset päätökset eivät voi enää odottaa, korostaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii yliopistojen rajaamista tuottavuusohjelman ulkopuolelle. Kaavailtu 20 miljoonan euron korotus yliopistojen perusrahoitukseen tulee tarpeeseen. Jos tuottavuusohjelma toimeenpantaisiin alkuperäisten suunnitelmien mukaan, se leikkaisi yli puolet perusrahoituksen korotuksesta.

- Yliopistojen taloutta kiristävät myös voimakkaasti nousseet vuokrat. Pahimmillaan voi käydä niin, että korotuksesta jää yliopistoille vain neljännes eli viisi miljoonaa. Tämä ei vastaa sitä henkeä, jossa hallitusneuvotteluissa asiassa sovittiin, korostaa valtiovarainvaliokunnan jäsen Kirsi Ojansuu.

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että lasten hyvinvoinnin parantaminen ja lapsiköyhyyden vähentäminen on yksi tämän hallituksen päätavoitteista. Tavoitteen toteutuksen seuraamiseksi tulisi asettaa mittareita, joita vasten onnistumista arvioidaan esimerkiksi vaalikauden puolivälissä.

- Tässä budjettiriihessä on varmistettava, että vastentahtoisten huostaanottojen käsittelyyn varataan riittävät resurssit, toteaa oikeusministeri Tuija Brax.

 

Jaa sivu: