— Katja Alvoittu

Puoluehallitus: Köyhyyden vähennyttävä tällä hallituskaudella

Sosiaaliturvan uudistusta vietävä kohti perustuloa


Vihreiden puoluehallitus on tyytyväinen siihen, että hallituksen ensimmäiseen budjettiin sisältyvät tulonsiirrot menevät niitä eniten tarvitseville. Opiskelijoiden, lapsiperheiden ja eläkeläisten toimeentulon parantaminen ei voinut enää odottaa.


- Esimerkiksi opiskelijat ovat odottaneet korotustaan viisitoista vuotta ja eläkeläiset hyötyvät sekä kansaneläkkeiden korotuksista että veronkevennyksistä, joten opposition kritiikki tämän budjetin epäoikeudenmukaisuudesta on tyhjää, korostaa Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg


Puoluehallitus pitää ehdottoman tärkeänä, että köyhyys yleensä ja erityisesti lasten ja nuorten köyhyys vähentyy tällä hallituskaudella. Se edellyttää, että budjetin vaikutusta eri ihmisryhmien taloudelliseen asemaan seurataan tarkasti.


- Hallituksen tulisi jo nyt sopia mittareista, joilla köyhyyden kehitystä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista arvioidaan esimerkiksi hallituskauden puolessa välissä, vaatii Cronberg.


Puoluehallitus odottaa paljon myös hallituksen sosiaaliturvauudistukselta, jonka tavoitteena on taata riittävä perusturvan taso kaikissa elämäntilanteissa.


Sosiaaliturvan uudistus on saanut vahvaa tukea myös alan tutkijoilta, joista monet pitävät nykyjärjestelmää liian repaleisena, ja sosiaaliturvan saajilta, joista suuri osa kokee sosiaaliturvan hakemisen byrokraattisena ja nöyryyttävänä prosessina.


Puoluehallitus on tyytyväinen siihen, että nykymuotoisen sosiaaliturvan ongelmat on laajalti tiedostettu kaikissa hallituspuolueissa, mikä on aina kaikkien uudistusten ensimmäinen edellytys.


- Se joukko, joka professori Pentti Arajärven tavoin uskoo siihen, että nykyinen sosiaaliturvan hakuprosessi on hyvä keino huolehtia ihmisten hyvinvoinnista, käy koko ajan pienemmäksi. Useampi uskoo, että jos saamme karsittua byrokratian minimiin, jää aidolle sosiaalityölle enemmän aikaa ja resursseja, toteaa Cronberg.


Puoluehallitus kannustaa hallitusta viemään sosiaaliturvauudistusta kohti perustuloon nojaavaa järjestelmää. Se turvaisi kaikille kansalaisille vähimmäisperusturvan, mutta tekisi työn tekemisestä aina kannattavaa.

 

 

 

 
Jaa sivu: