— Katja Alvoittu

Puoluesihteeri yliopistojen rahoituksesta

Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi:
Yliopistojen perusrahoituksen korotuksen oltava todellista

Korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Hallitus onkin tekemässä edellisiä mittavammat panostukset, joilla vahvistetaan yhteiskuntamme kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Yksi merkittävimmistä on yliopistojen perusrahoituksen korotetaus 80 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana.

Perusrahoituksen korotuksen osalta näyttää kuitenkin olevan vaarana, että ensi vuodelle osoitetusta 20 miljoonan euron korotuksesta häviää 11 miljoonaa valtion tuottavuusohjelman kautta.

- Valtion tuottavuusohjelman tavoitteita on korjattava yliopistojen osalta, sillä tavoitteet mitätöivät perusrahoituksen korotuksen. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on poistettava ohjelman piiristä. Tässä asiassa opetusministeri Sarkomaa saa täyden tukemme, korosti Laturi

- Opetuksen- ja tutkimuksen osalta yliopistot ovat joutuneet tehostamaan toimintaansa 1990-luvun alusta lähtien. Varsinkin opetuksen laadun kannalta oleellinen opettaja – opiskelija suhde on heikentynyt kestämättömälle tasolle.

Yliopistojen perusrahoituksen korotus on jaettu toteutettavaksi vaalikauden aikana 20 miljoonan euron vuosikorotuksina. Tätä aikataulua olisi kuitenkin harkittava uudelleen, jos talouden tunnusluvut säilyvät
nykyisellä tasolla vielä vuoden 2009 budjettia laadittaessa.

- Talouskasvun jatkuessa nopeana yliopistojen perusrahoituksen korotusaikataulua olisi nopeutettava. Kehotankin opetusministeri Sarkomaata aloittamaan keskustelut asiasta valtionvarainministeri
Kataisen kanssa. Tavoitteena pitäisi olla ajoituksen muuttaminen siten, että vuonna 2009 tehdään 20 miljoonan euron sijaan 60 miljoonan korotus.

Jaa sivu: