— Lasse Miettinen

Vihreä eduskuntaryhmä: Bioenergian ja luonnonsuojelun edistäminen luovat työtä maakuntiin

Kesäkokoukseensa Punkaharjun metsämuseolle kokoontunut Vihreä eduskuntaryhmä korostaa hajautetun energiatuotannon merkitystä aluepolitiikan vahvistamisessa. Esimerkiksi tuoreessa VTT:n tutkimuksessa arvioidaan, että yksin metsähakkeen hankintaan voi syntyä yli 6000 uutta työpaikkaa.

- Hallituksen toimet bioenergian edistämiseksi luovat siten pohjaa kestävälle ja pitkäjänteiselle aluepolitiikalle, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Myös luontomatkailun työpaikat ovat olleet kasvussa ja ala työllistää jo yli 30 000 henkeä. Ympäristöministeriö on arvioinut, että alan työpaikkojen määrä voidaan jopa kaksinkertaistaa nykyisestä.

Luontomatkailun kehittäminen edellyttää sekä suojelun että palveluiden korkeaa tasoa. Metsien monimuotoisuus on uhattuna erityisesti Etelä-Suomessa, jossa metsäpinta-alasta on suojeltu vajaat kaksi prosenttia ja jossa suojelukohteiden puute sekä suojeltujen alueiden pienuus alkavat muodostua luontomatkailun pullonkaulaksi.

Metsähallitus valmistelee paraikaa Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelmaa, jossa päätetään valtion metsien käytöstä ja suojelusta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Etelä-Savon ensimmäinen vihreä kansanedustaja Heli Järvinen vaatii, että suojellun metsän osuutta kasvatetaan myös Etelä-Savossa. Esimerkiksi Kivimäensalon alueella on arvokasta vanhaa metsää. Suojeltuna alue soveltuisi myös matkailu- ja virkistyskäyttöön.

Valtakunnan tasolla seuraava merkittävä suojelupäätös tehdään syksyllä kun hallitus päättää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman jatkamisesta. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että nyt on korkea aika laatia ohjelma, jolla suotuisan suojelun taso vihdoin turvataan.

Savonlinna-Huutokoski -radan rahoitus turvattava

Eduskuntaryhmä toivoo, että budjettiriihessä löytyy rahaa myös Savonlinna-Huutokoski - radan kunnostamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt radan peruskorjaukseen 42 miljoonaa euroa, mutta ratkaisu rahoista jäi budjettiriiheen.

- Rata on jo tällä hetkellä merkittävä puutavaran kuljetusväylä ja teollisuuden puukuljetusten ennustetaan Venäjän asettamien puutullien myötä vain kasvavan. Ympäristön kannalta puutavaran kuljettaminen raiteilla on huomattavasti maantiekuljetuksia edullisempaa, korostaa Järvinen.

Huutokosken rata lasketaan kuuluvaksi vähäliikenteisiin rataosuuksiin. Radan kunnostusta ehdotetaan myös ratahallintokeskuksen tekemässä vähäliikenteisten ratojen tulevaisuusselvityksessä. Jos rataosuudelle ei tehdä korjauksia, rata jouduttaneen sulkemaan liikenteeltä ensi vuoden lopulla.

Jaa sivu: