— Katja Alvoittu

Cronberg: Suomen etuna pysyä NRF-joukkojen ulkopuolella


Cronberg Vihreiden valuuskunnassa: Kriisinhallintaan osallistumiselle laadittava kriteerit

Osallistuminen NRF-joukkoihin oletettavasti lisäisi painostusta osallistua operaatioihin, joita emme ole itse valinneet. Viimeaikojen ulkopoliittinen toimeliaisuus ei vahvista uskoani siihen, että osaisimme pitää pintamme sellaisen painostuksen edessä. Myös voimankäytön säännöt ovat Naton nopean toiminnan joukoissa sallivammat kuin mitä olemme tähän asti katsoneet hyväksi.

Arvotan valinnanvapauden ja liikkumavaran maksimoinnin niin korkealle, että katson jo niiden säilyttämisen puoltavan Naton NRF-joukkojen ulkopuolelle jäämistä.

Näyttää myös siltä, että kiintopisteemme maailmassa on hukassa. Historiallisesti Paasikiven-Kekkosen linja määritti suhteitamme niin naapuriin kuin läntiseen maailmaan. Tiesimme, missä tasapainoilimme ja mitä tavoittelimme. Kylmän sodan jälkeen Lipponen kuljetti Suomea kohti unionin ydintä, mutta riittääkö aktiivinenkaan unionin jäsenyys meille itseymmärryksen lähteeksi?

Paikkamme maailmassa on määritettävä uudelleen. Tarvitsemme uuden kiintopisteen, mutta sitä ei löydy Kanervan-Häkämiehen viitoittamalta tieltä.

Katson, että sitä tarjoillaan meille kultatarjottimella. Meillä on pitkä ja kunniakas rauhanturvaamisen perinne, olemme riittävän vapaa ja itsenäinen toimija. Lunastetaan jälleen maineemme rauhanturvaamisen suurvaltana.

Afganistan-selontekoon kriisinhallinnan kriteerit

Viimeistään syksyn Afganistaniin vai Darfuriin? -keskustelu on osoittanut, että tarvitsemme ehdottomasti kriteerit kriisinhallintaan osallistumiselle. Nyt käyty keskustelu osallistumisen vaikuttimista ei ole kunniaksi rauhanturvaamisensuurvallalle, jollaisena Suomi haluaa maailmalla näyttäytyä.

Kunkin operaation kohdalla on katsottava, kuinka laajoja ja vakavia ovat inhimilliset kärsimykset, kuinka lähellä poliittinen ratkaisu ja kuinka parhaiten kannamme globaalia vastuuta. Nämä ovat niitä tekijöitä, joita vastoin kriisinhallintaan osallistumista tulisi arvioida.

Arvona voidaan pitää myös sitä, että olemme läsnä maantieteellisesti laajalla alueella. Afrikka ei aina ole sotilaallisesti seksikäs, mutta se ei ole syy syrjiä mannerta. Samoin pidän tärkeänä organisatorista tasapuolisuutta. Osallistumalla YK-vetoisiin operaatioihin vahvistamme YK:ta rauhanturvaajana ja maailmanpoliittisena toimijana, mitä pidän tärkeänä.

Lue puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: