— Katja Alvoittu

Cronberg Väyrysen maahanmuuttolinjauksista

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen kertoo (Verkkolehti Apila 16.9.07) suhtautuvansa skeptisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Työvoimapulaan pitäisi Väyrysen mukaan vastata mieluummin edesauttamalla sitä, että "sellainen työ, jolle Suomessa ei ole tekijöitä, siirtyisi muualle."

- Väyrynen elää menneessä maailmassa. Väestön ikääntyessä tekeviä ja osaavia käsiä tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti palvelualalla. Hoiva- ja hoitotyötä ei voi siirtää pois palveluita tarvitsevien luota, korostaa Tarja Cronberg. 

Väyrynen katsoo, että laajamittainen työperäinen maahanmuutto toisi mukanaan liikaa muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Cronberg taas korostaa, että meillä on mahdollisuuksia kehittää maahanmuuttoa ja kotouttamista niin, että maahanmuuttajista tulee positiivinen voimavara.

- Kehotan katsomaan asiaa myös toiselta kantilta. Työikäisten määrä laskee vuoteen 2025 mennessä yli 250 000 hengellä. Ellemme saa houkuteltua Suomeen maahanmuuttajia, työvoimapula heijastuu vakavalla tavalla alueiden kehitykseen ja koko kansantalouteen. Jo tällä hetkellä moni maakuntien kasvuyritys nojaa ulkomaisen työvoiman varaan. Haluaako Väyrynen katkaista näiden yritysten kasvun, kysyy Cronberg.

Ainostaan Suomessa tehty työ tuo verotuloja Suomeen. Jos nyt työtä tekevän väestön eläkkeet halutaan maksaa, tarvitaan työntekijöitä Suomeen. Eläkejärjestelmämme on rakennettu niin, että se lepää työtä tekevän kansan varassa.

Cronberg korostaa, että monikulttuurisuus on tärkeää itsessään. On nähtävä, että monikulttuurisuus auttaa myös suomalaisia tarpeellisessa asennemuutoksessa.

- Suomi ei voi sulkeutua maailmalta. Se on tulevaisuuden luovan talouden edellytys, sillä siellä missä kulttuurit kohtaavat, syntyy herkemmin uutta, toteaa Cronberg.

Cronberg muistuttaa, että työperäisen maahanmuuton edistämisestä on sovittu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmasta on turha kiistellä, nyt pitäisi käyttää energia sen toteuttamiseen. Hallitus on sitoutunut laajoihin toimiin työvoimapulan ratkaisemiseksi.

- Työministerinä teen kaikkeni, jotta myös suomalaiset työttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat pääsevät töihin, toteaa Cronberg.

Jaa sivu: