— Katja Alvoittu

Vihreä eduskuntaryhmä: Darfuriin osallistuminen tärkeää

Kriisinhallintaan osallistumiselle tarvitaan kriteerit

Afganistaniin vai Darfuriin? – keskustelu on osoittanut, että Suomelta puuttuu yhteisesti keskustellut ja sovitut kriteerit, joilla eri kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista arvioidaan.

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että valmisteilla olevassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa tulisi linjata osallistumisen kriteereitä yleisellä tasolla. Lähtökohtana on oltava globaalin vastuun eikä kansallisen edun näkökulma.

– Kunkin operaation kohdalla olisi tärkeää arvioida, kuinka laajoja ja vakavia ovat inhimilliset kärsimykset, kuinka lähellä poliittinen ratkaisu ja kuinka parhaiten kannamme globaalia vastuuta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki linjaa operaatioihin osallistumisen edellytyksiä.  

Vihreiden mielestä Suomen on hyvä olla mukana YK:n tärkeimmässä Afrikkaan sijoittuvassa operaatiossa. Osallistumalla YK-vetoiseen operaatioon vahvistamme YK:ta rauhanturvaajana ja maailmanpoliittisena toimijana.

Darfurissa rauhanneuvotteluita käynnistänyt Pekka Haavisto kannustaa katsomaan asiaa myös toisesta näkökulmasta: Onko Suomen osallistuminen tärkeää Darfurille?

– On operaation onnistumisen kannalta tärkeää, että siinä on mukana Suomen kaltaisia maita, joilla ei ole siirtomaataustaa ja joissa on vahva tasa-arvon perinne. Merkittävä symboliarvo olisi esimerkiksi sillä, että saisimme paikalle naispoliiseista koostuvan ryhmän, toteaa Haavisto. 

Suomen osallistumista Darfurin operaatioon on torjuttu toteamalla, että Afrikan unioni ei ole pyytänyt paikalle eurooppalaisia joukkoja. Haavisto muistuttaa afrikkalaisten olevan ylpeitä, eikä pyynnön puuttuminen siksi tarkoita sitä, ettei paikalle haluttaisi Afrikan ulkopuolisia. 

– Koska Afrikan unioni ei ole kyennyt rauhoittamaan tilannetta, on uusi rauhanturvaoperaatio darfurilaisten silmissä uskottava vain, jos siihen saadaan joukkoja myös Afrikan ulkopuolelta, korostaa Haavisto.

Jaa sivu: