— Katja Alvoittu

Cronberg ja Hassi energiansäästöviikolla: Energiankulutus voidaan kääntää laskuun

Tuulivoiman käyttöä lisättävä syöttötariffeilla

Melkein puolet Euroopan unionissa vuodelle 2020 sovitusta päästövähennystavoitteesta voidaan toteuttaa energiaa säästämällä ja energiatehokkuutta parantamalla. Suomessakin tulee käydä läpi kaikki mahdollisuudet tähän, tavoitteena energian käytön kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun.

– Alhainen energian hinta ei enää saa olla energiapolitiikan päätavoite. Ilmastonmuutoksen torjuminen maksaa, mutta vielä enemmän maksaisi ilmastonsuojelutoimien viivyttely, toteavat energiansäästöviikon alkajaisiksi Vihreän liiton puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg ja Euroopan parlamentin vihreä jäsen Satu Hassi.

– Suomessa energian käyttö ja päästöt sekä asukasta että kansatuotetta kohden ovat Euroopan korkeimpia. Teollisuutemme tarvitsee samanarvoisen tuotannon aikaansaamiseen lähes kolminkertaisen energiamäärän kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin. Teollisuuden sähkön kulutus ei enää juurikaan kasva, mutta esimerkiksi kotitalouksissa sähkön kulutus on kasvanut yli kymmenen prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2005. Kaikilla aloilla on paljon parannettavaa, jotta energiankulutuksen kasvu saadaan taitettua tällä vaalikaudella, toteaa Hassi.

– Kodeissa eniten energiaa kuluu lämmitykseen ja valaistukseen. Energiankulutusta sääteleviä normeja on kiristettävä ja tarvittaessa on otettava käyttöön vapaaehtoisten keinojen lisäksi myös sitovia normeja. Esimerkiksi sähkölämmitys uusissa taloissa voitaisiin tehdä luvanvaraiseksi. Myös rakennusnormeja, kulutuksen mittausta ja sähkön hinnoittelua tulee uudistaa, vaatii Cronberg. 

Suomella on kaikki edellytykset päästä Euroopan unionin päästövähennystavoitteeseen toteuttamalla energiansäästön ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet. Uusiutuvien käytön lisääminen edellyttää, että myös Suomi paneutuu vakavasti tuulivoiman osuuden lisäämiseen.

– Kielteiset asenteet tuulivoimaa kohtaan istuvat meillä lujassa ja ennakkoluulojen kylväjiä riittää. Meillä ei ole varaa hukata yhtä suurimmista puhtaan energian voimavaroistamme epäluulojen alttarille. Voisimme tuottaa tuulivoimalla jopa kolmanneksen sähkönkulutuksestamme, mutta se edellyttää ns. syöttötariffien eli takuuhintojen käyttöönottoa, Cronberg ja Hassi toteavat ja muistuttavat, että järjestelmä on jo käytössä lähes kaikissa muissa unionin vanhoissa jäsenmaissa.

Jaa sivu: