— Suvi Reijonen

Cronberg: Kaskealalta kiinnostava avaus asepalveluksen vaihtoehdoista

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg kiittelee, että puolustusvoimien komentaja Juhani Kaskeala avasi keskustelun varusmiespalvelun vaihtoehdoista.

"Keskustelua on syytä käydä, koska nykyjärjestämä ei kestä kauan. Kaskealan puheenvuoro on yksi merkki siitä. Vihreät kannattavat valikoivaa asepalvelusta, joka toteutuessaan tekee siviilipalveluksen tarpeettomaksi. Suomessa on kuitenkin siviilipalvelus, ja sen tulee
olla kävijöilleen mielekäs", Cronberg sanoo.

Kaskeala ehdotti lauantaina Saksan mallin mukaista menettelyä, jossa varusmiespalveluksen vaihtoehtona on palvelus sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä.

Cronberg pitää erinomaisena Kaskealan ehdotuksessa, että vaihtoehtoista palvelusmuotoa varusmiespalvelukselle suunnitellaan vakavasti joko siviilipalveluksen sisältöä kehittämällä tai kokonaan uudelta pohjalta.

"Näen Kaskealan ehdotuksen kiinnostavana avauksena. Myös vireillä oleva siviilipalveluslaki etenee hänen luonnehtimaansa suuntaan. Koulutuksen sisältöä ollaan perusteellisesti muuttamassa ja yhtenä tavoitteena on siviilipalvelukseen astuvien yhteiskunnallisten valmiuksien parantaminen. Myös palvelusaika lyhenee," Cronberg muistuttaa.

Kaskealan ehdotuksen mukaan uuteen palvelukseen menisi suuri osa niistä kuhunkin ikäluokkaan kuuluvasta 30 prosentista, jotka eivät suorita asepalvelusta. Näistä kolmasosa ei kykene mihinkään palvelukseen. Osa menee siviilipalvelukseen ja loput vapautetaan asepalveluksesta.

"On myös syytä pohtia, mitä merkityksiä siviilipalvelukseen liitetään? Nyt siviilipalvelus on mielletty vaihtoehtona, jolla vastustetaan asepalvelusta. Kehittämällä siviilipalvelua sisällöllisesti mielekkääksi vaikka Saksan mallin tai muuten laajan turvallisuuskäsityksen suuntaan, siitä voisi saada myös itsenäisen vaihtoehdon," Cronberg pohtii.

Jaa sivu: