— Tanja Remes

Hassi: Europarlamentin ympäristövaliokunta vaatii tiukat rajat lentopäästöille

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta käsitteli tänään illansuussa lentoliikenteen liittämistä EU:n päästökauppajärjestelmään ja hyväksyi joukon tiukennuksia komission ehdotukseen.

Valiokunta katsoo, että kaikki EU-maihin laskeutuvat ja niiltä lähtevät lennot tulee liittää päästökauppaan vuodesta 2010 alkaen. Päästöoikeuksien jaon perustana tulee olla vuosien 2004–2006 keskiarvo, josta 75 % osoitetaan lentoyhtiöille. Puolet päästöoikeuksista on huutokaupattava, eli lentoyhtiöt saisivat alkujaossa ilmaiseksi vain toisen puolen päästöoikeuksista.

- On kiire ryhtyä rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä lentoliikenteestä, koska ne kasvavat nopeammin kuin millään muulla alalla, totesi valiokunnan varapuheenjohtaja Satu Hassi. - Lentojen hiilidioksidipäästöt EU:ssa ovat kasvaneet 87% vuodesta 1990 ja niiden ennustetaan vielä suunnilleen kaksinkertaistuvan vuoteen 2020. Tällainen kehitys ei voi jatkua, koska lentopäästöjen kasvu tekee tyhjäksi suuren osan muiden alojen, esimerkiksi teollisuuden päästövähennyksistä.

- On tärkeää, että lentoliikenteelle asetetaan alakohtainen päästökatto. Vain näin voidaan taata, että lentoliikenne vähentää päästöjään oikeasti eikä vain osta päästöoikeuksia muilta sektoreilta. Tuen Europarlamentin ympäristövaliokuntaa, joka katsoo, että lentoliikenne saisi ostaa muilta sektoreilta korkeintaan 13 % lisää päästöoikeuksia, jatkoi Hassi.

- Vihreät esittivät, että lentoliikenne ei saisi lainkaan ilmaisia päästöoikeuksia vaan koko kiintiö huutokaupattaisiin. Tämä malli sopisikin parhaiten markkinatalouteen, Hassi totesi. - Vaikka olinkin tiukemman linjan kannalla, olen iloinen siitä, että valiokunnan enemmistö haluaa rajata ilmaiseksi annettavien päästöoikeuksien määrän. Tämä merkitsee, että lentoyhtiöt joutuvat alusta asti maksamaan päästöistään. Pitemmällä aikavälillä tulee kuitenkin siirtyä kaikkien päästöoikeuksien huutokauppaamiseen.

- Lentokoneet lämmittävät maapalloa muutenkin kuin pelkkien hiilidioksidipäästöjen kautta, ja kokonaisvaikutus on niihin verrattuna 2-4 -kertainen. Päästöt vaikuttavat yläilmoissa toisella tavalla kuin maan pinnalla ja ilmakehää lämmittävät myös lentokoneiden typpioksidipäästöt ja vesihöyryvanat, selvitti Hassi. - Olenkin iloinen siitä, että ympäristövaliokunta vaatii tämän ottamista huomioon kertoimella, jolla lentokoneiden hiilidioksidipäästöt kerrotaan.

- Lentoliikenne on tähän asti saanut nauttia epäreiluista kilpailueduista. Lentopolttoainetta ei veroteta eikä ulkomaanlennoista makseta arvonlisäveroa. Tällaiset seikat vaikuttavat siihen, että lentolippu Helsingistä Rovaniemelle on paljon halvempi kuin junalippu, missä ei ole ympäristön kannalta mitään järkeä. Se, että lentoliikenne otetaan mukaan hiilidioksidipäästökauppaan, on kilpailutilanteen muuttamista reilummaksi, selvitti Hassi.

- Päästökaupan lisäksi lentoliikenteen tulisi maksaa arvonlisäveroa sekä polttoaineveroa. Päästöjä voidaan vähentää myös fiksummalla lennonohjauksella, sen arvioidaan voivan vähentää lentokoneiden polttoaineen kulutusta 8–18 prosenttia, selvitti Hassi.

Jaa sivu: