— Suvi Reijonen

Cronberg: Tuulivoiman vähättely lopetettava

Tuulivoiman rakentaminen on Suomessa ollut kansainvälisesti vertaillen erittäin hidasta, eikä edes vaatimattomalle tasolle asetettuja kansallisia tavoitteita ole saavutettu. Sinivihreä hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tuulienergian käytön edistämiseen.

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg katsoo, että esimerkiksi kokoomuspoliitikkojen harjoittamalla tuulivoiman vähättelypuheella vedetään mattoa niiden alta, jotka voisivat oikeasti lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

- Vaatii kovaa uskoa investoida tuulivoimaan maassa, jossa sen potentiaalia toistuvasti vähätellään ja jossa muualla Euroopassa tyypillisiä edistämiskeinoja, kuten syöttötariffeja, ei haluta ottaa käyttöön. Tuulivoiman saaminen laajamittaisesti käyttöön edellyttää syöttötariffin kaltaisia markkinapohjaisia ohjauskeinoja, muistuttaa Cronberg

Tuulivoimaan verrattuna esimerkiksi vesivoiman lisärakentaminen on marginaalinen energialähde. - Yhdestä suuresta tuulipuistosta saadaan energiaa saman verran kuin Vuotoksen altaasta. Tuulipuiston pystyttämiseen menee kuitenkin vain murto-osa siitä ajasta, joka kuluisi Vuotoksen altaan rakentamiseen. Murto-osaan jäisivät myös tuulivoiman ympäristövaikutukset, Cronberg vertaa.

Ruotsissa ollaan edellä Suomea tuulivoiman lisärakentamisessa: Vattenfall ja valtion metsäyhtiö Sveaskog kertoivat vastikään suunnitelmistaan rakentaa 550 uutta tuulivoimalaa. Uusien tuulimyllyjen yhteenlaskettu teho on noin neljä kertaa Ruotsin koko tuulivoiman tuotanto tällä hetkellä.

Uusiutuvat energialähteet tuovat työpaikkoja

Euroopan unioni vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen lisäämällä voimakkaasti uusiutuvan energian osuutta. Lähikuukausina komissio esittää, kuinka paljon kunkin jäsenmaan tulee lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, jotta yhdessä asetettu tavoite korottaa niiden osuus 20 prosenttiin saavutettaisiin.

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg pitää valitettavana sitä, että virallinen Suomi on siirtynyt siilipuolustukseen komission esitystä odottaessa. Elinkeinoelämä ja esimerkiksi valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Häkämies pelottelevat sillä, mitä uusiutuvien lisääminen saa aikaan tai vähättelevät vielä käyttämätöntä potentiaalia.

- Uusiutuva energia tarkoittaa uusia työpaikkoja ja uutta teknologiaa. Siksi kotimaisen ja ympäristöystävällisen uusiutuvan energian käyttö on otettava mahdollisuutena, johon tarttua eikä uhkana, jota torjua, korostaa Cronberg.

Jaa sivu: