— Suvi Reijonen

Vihreä edustakuntaryhmä: Kalastusta rajoitettava saimaannorpan pesimäalueilla lisääntymisaikana

Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan saimaannorppien lisääntyneistä kuolemista. Aiemmin havaittu norppakannan hidas kasvu on kääntynyt laskuun: kanta on pienentynyt parissa vuodessa 10 -20 yksilöllä.

Siksi verkkokalastus ja täkykoukun käyttäminen on kiellettävä norpan lisääntymisaikana 15.4.-30.6.

Kuolleita norppia on löytynyt Metsähallituksen tietojen mukaan kuluvan vuoden aikana jo 28, kun aikaisempina vuosina niitä on löydetty noin 20.

- Erityisesti aikuisen naaraan kuolema on koko kannalle suuri menetys, sillä norppakannassamme on vain noin 70 lisääntymisikäistä naarasta, jotka synnyttävät korkeintaan yhden poikasen vuodessa, toteaa toimenpidealoitteen laatinut Vihreän eduskuntaryhmän kansanedustaja Heli Järvinen.

Vahvalankaiset kalaverkot, kalatäkyiset koukut ja lohiloukut pyydystävät myös aikuisia norppia. Kalapyydyksiin on hukkunut 48 norppaa vuodesta 2000 lähtien. Verkkomateriaalit ovat muuttuneet kestävimmiksi, joten norpat eivät aina pääse pakenemaan verkoista.

Verkkojen paksuuksia ja solmutiheyksiä määrittävät säädökset eivät riitä estämään norppien kuolemista kalastajien verkkoihin. Siksi on oleellista rajoittaa verkkokalastusta norpan lisääntymisaikana. Verkkopyyntiä voi osin korvata katiskapyynnillä ja muilla kalastustavoilla.

Ammattikalastajat mukana norpan suojelutyössä

Ammattikalastajat Saimaalla saavat tulonsa pääosin muikun pyynnistä. Siitä huolimatta heidän osuutensa norppakuolemissa on vähäinen.

- Ammattikalastajat ovat lajina vielä uhanalaisempi kuin norpat. Aloitteella ei missään nimessä pyritä vaikeuttamaan heidän asemaansa. Pesimäalueella asuvat ammattikalastajat ovat panostaneet norpan suojeluun taloudellisesti jakamalla saalistaan uhanalaisen eläimen kanssa sekä välttämällä tietoisesti pesien läheisiä alueita. Lisäksi heistä moni on aktiivisesti mukana muun muassa norppaseurannassa, Järvinen huomauttaa.

Järvisen mukaan suurin uhka norpalle ovat viikonloppu- tai harrastajakalastajat, jotka pitävät verkkojaan pesien lähellä myös pesimäaikana.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen luonnonsuojelulain nojalla suojeltu laji. EU:n luontodirektiivin mukaan tahattomalla pyydystämisellä ei saa olla merkittävää kielteistä vaikutusta saimaannorppakantaan.

Jaa sivu: