— Marko Tuokko

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro kriisinhallintaa koskevassa selontekokeskustelussa eduskunnassa

Pekka Haavisto/ vihr

Arvoisa puhemies! On hyvä, että eduskunta viimein pääsee keskustelemaan osallistumisesta kriisinhallintaoperaatioihin, vaikka nämä ovatkin nyt kaikki yhdessä paketissa.

Afganistanista kuultiin viime viikolla huonoja uutisia, kun itsemurhapommittaja räjäytti itsensä Pohjois-Afganistanissa Baghlanin maakunnassa sokeritehtaan avajaisissa. Kuolonuhreja oli uutisten mukaan kymmeniä ja näiden joukossa myöskin afganistanilaisia kansanedustajia.

Tilastot rauhanturvaoperaation riskeistä Afganistanissa kertovat karua kieltä: rauhanturvaajia on kuollut tänä vuonna jo yli 200 eli neljä kertaa enemmän kuin operaation alkaessa vuonna 2002. Myös ensimmäinen suomalainen rauhanturvaaja menetti siellä tänä vuonna henkensä. Se, että Naton johtama Isaf-operaatio ja Yhdysvaltain johtama Enduring Freedom -operaatio toimivat päällekkäin, lisää rauhanturvaamisen riskejä ennen kaikkea Etelä-Afganistanissa, jossa Taliban-oppositio kontrolloi laajimpia alueita. Ilmapommitukset siviiliuhreineen ovat lisänneet myös paikallisen väestön katkeruutta.

Vihreät hyväksyvät tämän selonteon linjauksen, jossa Suomi jatkaa nykytasolla toimintaansa Afganistanissa ja lisää panostustaan muun muassa Afganistanin oman armeijan Anan kouluttamiseen. Sen sijaan asevientiä Afganistaniin me emme hyväksy.

Mutta tämä ei riitä rauhan aikaansaamiseen maassa. Samaan aikaan kun on tärkeää tuomita Afganistanin opposition ja Taliban-liikkeen ihmisoikeusloukkaukset, panttivankien otto sekä siviileihin ja rauhanturvaajiin kohdistuva väkivalta, on tunnustettava, että Afganistanin sisäisiin ongelmiin ei ole sotilaallista ratkaisua eikä oppositiota voi pommittaa hengiltä. Sen vuoksi neuvottelujen tie - niin vaikea kuin se onkin - on ja tulee olemaan ainoa ratkaisu Afganistanissa.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää hallituksen antamaa selontekoa puutteellisena juuri poliittisen ratkaisun etsimisen osalta. Suomen kokonaisstrategiaan Afganistanissa pitäisi kuulua vuoropuhelun edistämisen hallituksen ja opposition välillä. Presidentti Karzai on jo julkisuudessa ilmaissut neuvotteluhalunsa, mutta elokuussa Kabulissa järjestettyyn Peace Jirgaan ei vielä saatu maan oppositiota mukaan. Näitä yrityksiä on jatkettava, ja kansainvälisen yhteisön - Suomi mukaan lukien - on tässä annettava apuaan. Tähän poliittiseen dialogiin myös ministeri Kanervakin täällä viittasi.

Selonteossa mainitaan myös kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön välinen yhteys. Vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että osana Suomen kokonaispanosta Afganistanissa naisten asemaan ja tyttöjen koulutukseen kiinnitetään edelleen entistä enemmän huomiota.

Arvoisa puhemies! Euroopan unioni on nyt aloittamassa Tšadissa enimmillään 4 000 hengen rauhanturvaoperaatiota, jolle myös YK on antanut siunauksensa. Perusteena tälle Tšadin operaatiolle on Darfurin kriisistä johtuneet ongelmat sekä Tšadissa että Keski-Afrikan tasavallassa eli naapurimaissa. Vihreä eduskuntaryhmä hyväksyy sen, että myös suomalaisia rauhanturvaajia osallistuu tähän EU-johtoiseen operaatioon.

Tässäkään tapauksessa naapurimaihin annettava apu ei kuitenkaan riitä, jollei pystytä tekemään entistä enemmän itse Darfurin maakunnassa. Pakolaiset eivät voi palata koteihinsa, jos Darfurissa ei ole uskottavaa rauhanturvaoperaatiota ja jos Sudanin hallituksen ja sissien välillä ei ole neuvottelutulosta.

Sudanin hallitus on ollut varauksellinen muiden kuin afrikkalaisten joukkojen tuloon Darfuriin, mutta tästä huolimatta eurooppalaisista maista muun muassa Ruotsi, Norja ja Hollanti ovat tarjonneet apuaan YK:n ja Afrikan unionin yhteiselle Unamid-operaatiolle. Suomesta on lähdössä tähän operaatioon poliisimiehiä ja -naisia.

Unamid-operaation kokonaisvahvuus tulee olemaan 20 000 rauhanturvaajaa ja 6 000 poliisia. On todennäköistä, että tämäkin operaatio tarvitsee tulevaisuudessa voimakkaampaa eurooppalaista panosta. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että Suomen tulisi olla valmis lisäämään panostustaan myös Darfurissa tapahtuvaan Unamid-operaatioon YK:n ja Afrikan unionin niin pyytäessä.

Arvoisa puhemies! Kolmantena asiana käsillä olevassa selonteossa on Suomen osallistuminen EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla yhdessä Ruotsin, Viron, Irlannin ja Norjan kanssa. Vihreät hyväksyvät tämän valmiusvuoroon osallistumisen ehdolla, että eduskunnalla edelleen säilyy todellinen vaikutusvalta niissä tilanteissa, joissa tämän joukon aktiivista käyttämistä suunnitellaan. On tärkeää muistaa, että päätös valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä EU:n taisteluosasto-operaatiossa on aina kansallinen. Vaikka YK:n mandaatti ei ole ehdoton edellytys operaation käynnistämiselle, lähtökohtana on kuitenkin toiminta joko YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksella tai YK:n tai sen erityisjärjestön pyynnöstä.

Arvoisa puhemies, aivan lopuksi: Tässä itse selonteossa käsitellään kolmea asiaa: Afganistania, Tšadia ja sitten tätä EU:n valmiusjoukkoa, ja siinä on yhden kappaleen verran tekstiä Naton Nrf-joukoista. Vihreät katsovat, että tämän selonteon pohjalta ei varsinaista keskustelua voida laajemmasta osallistumisesta Nrf:ään käydä. Siitä on erikseen eduskunnalle tuotava selvitys, ja asiallinen keskustelu on käytävä siinä yhteydessä.

Jaa sivu: