— Suvi Reijonen

Ville Niinistö Pohjoismaiden neuvoston Keskiryhmän edustajana: Geenimuunneltujen elintarvikkeiden merkintä vaatimukseksi

Pohjoismaiden neuvoston Keskiryhmä haluaa vahvistaa pohjoismaista kuluttajansuojaa. Ryhmä vaatii neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunnan puheenjohtajan Ville Niinistön aloitteesta geenimuunneltuja organismeja (GMO) sisältäviin elintarvikkeisiin merkintää. "Merkinnän tulee antaa kuluttajalle mahdollisuus valita GMO-vapaita tuotteita. Tämä saavutetaan vain, jos tuotteissa tuodaan selkeästi esille niiden sisältö ja käytetyt ainesosat.", Niinistö toteaa.

Unionin jäsenmaissa EU-lainsäädäntö säätelee, mitkä geenimuunnellut tuotteet ovat sallittuja ja miten ne tulee merkitä. Direktiivin mukaan tuotteisiin, jotka sisältävät enemmän kuin 0,9 prosenttia GMO-ainesosia on lisättävä merkintä. Lainsäädäntö on Keskiryhmän mukaan kuitenkin erittäin puutteellinen, koska merkitsemisen periaatteet eivät päde GMO-rehulla valmistettuihin eläintuotteisiin. EEA-EFTA:n jäseninä myös Norja ja Islanti seuraavat pääosin samoja sääntöjä.

”Kuluttajan täytyy saada tietää, mitä hän syö ja minkälaisia tuotantotapoja valinnoillaan tukee. Ei yksinkertaisesti ole kestävää, ettei GMO-rehulla tuotetuissa eläintuotteissa ole nykyään merkintää. Pohjoismaiden tulee toimia kuluttajansuojan vahvistamiseksi tässä asiassa. On myös tuettava tutkimusta, joka parantaa tietämystämme geenimuunneltujen organismien vaikutuksista ravintoketjuun ja koko ekosysteemiin”, Niinistö painottaa. Hän on myös kansanedustaja ja Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Muun muassa Suomessa ja Ruotsissa on päätetty sallia eläinten GMO-rehu. Muualla Euroopassa GMO-rehun käyttäminen on kuitenkin vielä paljon yleisempää; riski GMO-jäljistä on siksi suuri Pohjoismaissa kulutettavassa tuontilihassa.

GMO-kasveja ei vielä viljellä Pohjoismaissa. Keskiryhmä nostaa esiin idean Pohjoismaiden säilyttämisestä GMO-vapaana vyöhykkeenä. Geenimuunneltujen kasvien leviämisen hallitseminen on vaikeaa. Tästä seuraa, että mikäli GMO-kasvien viljely sallitaan, on vaarana, että ekologinen viljely ei olisi enää mahdollista ”GMO-saastumisen” vuoksi. Julistamalla Pohjoismaat GMO-vapaaksi vyöhykkeeksi voitaisiin taata GMO-vapaiden tuotteiden tuotanto. Tämä voisi olla Pohjoismaille myös kilpailuetu tulevaisuudessa.

Keskiryhmä tapasi Oslossa Pohjoismaisen neuvoston istunnossa. Vihreiden lisäksi ryhmään kuuluvat Keskusta, Ruotsalainen kansanpuolue ja Kristillisdemokraatit.

Jaa sivu: