— Suvi Reijonen

Ojansuu: Joukkoliikenteen toimintaedellytykset turvattava

Tämän hallituksen aikana edetään konkreettisesti ekologisessa verouudistuksessa. Työn verotuksen keventyessä samanaikaisesti nostetaan ympäristöveroja. Energiaverojen korotukset kannustavat meitä kaikkia muuttamaan kulutustottumuksiamme.

Hallitus edistää myös ympäristönsuojelua monilla tavoilla. - Vihreät toivoivat suurten kaupunkien joukkoliikennetuen aikaistamista kokonaisuudessaan jo tähän budjettiin. Vaikka tämä ei toteutunutkaan, on hyvä, että tuen aikaistaminen saadaan jo vuodesta 2009, kansanedustaja Kirsi Ojansuu totesi budjetin palautekeskustelun ryhmäpuheenvuorossa.

Tämän lisäksi ensivuoden talousarviossa osoitetaan kolme miljoonaa euroa lisätukea joukkoliikenteelle.
- Ryhmämme mielestä on erittäin tärkeää, että tämä raha suunnataan erilaisiin kehittämishankkeisiin. Hyvä esimerkki innovatiivisesta joukkoliikennekokeilusta on raitiovaunutyyppisesti liikennöivät Oulun city-bussit. 

Autoverouudistus on perusrakenteeltaan hyvä, mutta on tärkeää, että valtionvarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti vuonna 2010 saadaan selvitys sen vaikutuksista autokannan uusiutumiseen, joukkoliikenteen käyttöön ja liikenteen hiilidioksidipäästöihin. - Tällöin on tarvittaessa oltava valmiutta korjata verotusta, mikäli kokonaispäästöt eivät ole alentuneet. On myös huolehdittava, että autoverouudistus ei heikennä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, Kirsi Ojansuu painotti.

Opetus ja tutkimus eivät saa kärsiä tuottavuusohjelman takia

Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus edellyttävät riittävää resursointia. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että talousarviossa osoitetaan merkittäväsi varoja koulutuksen kehittämiseen.

- Budjetissa nostetaan yliopistojen perusrahoitusta. Tämä on hyvä alku, vaikka rahoitus ei nouse niin paljon kuin olisi tarpeen. Nyt on seurattava tarkasti, millainen vaikutus tuottavuusohjelmalla on erityisesti yliopistojen toiminnalle. Opetuksen ja tutkimuksen laatu ei saa kärsiä tuottavuusohjelman vuoksi, Kirsi Ojansuu totesi. 

Kulttuurilla on suuri merkitys hyvinvoinnille. Siksi oli merkittävää, että hallitus itse korjasi valtionvarainministeriön alkuperäistä esitystä veikkausvoittovarojen käytöstä.

Puhe kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: