— Suvi Reijonen

Ryhmäpuheenvuoro Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaistunnossa 5.12.2007

Erkki Pulliainen/vihr.

Arvoisa puhemies!

Yhdeksän kypsymisen ja kehittämisen vuosikymmentä takana - samalla suomalainen parlamentaarinen demokratia on osoittanut päätöksentekokykynsä hyvin vaihtelevissa ja aika ajoin varsin haasteellisissakin ympäristöoloissa. Kaiken perustana olevaa perustuslakia on pystytty viileän rauhallisesti modernisoimaan ajassa.

Tänä vuonna käyttöönotettu eduskunnan uusin valiokunta, tarkastusvaliokunta, on tuorein osoitus, että valta kuuluu kansan vaaleilla valitsemalle eduskunnalle. Valta on ohjattu puuttuneiltakin osilta kotipesäänsä. Tarkastusvaliokunnalle on keskitetty valtiontalouden parlamentaariseen valvontaan kuuluvat tehtävät. Valiokunnalla on näin mm. ohjaus- ja tuloksellisuuden arviointirooli.

Tämän mukaisesti se on vastikään valmistuneessa ensimmäisessä mietinnössään puuttunut mm. ajankohtaiseen, laajasti puhuttavaan tuottavuusohjelmaan. Tässä katsannossa se on painottanut laadun ja vaikuttavuuden merkitystä numeeristen analyysien ohella. Tämä mietintö kuten myös Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusta koskeva tuore mietintö kannattaa lukea itse kussakin toimeenpanovallan yksikössä tarkoin. Näitä eduskunnan kannanottoja ei ole tarkoitettu viihdelukemistoksi.

Arvoisa puhemies! Suomella menee lujempaa kuin koskaan aiemmin historiansa aikana, suhdannepoliittisessa tarkastelussa ehkä liiankin lujaa. Millä tämä sitten on aikaansaatu? Planeettamme historia on vapauttanut oman osamme maapallonpinnasta fossiilisista energianlähteistä täydellisesti.

Joudumme nyt hankkimaan käyttämämme uusiutumattomat energianlähteet ulkomailta. Se tarkoittaa vaihtokauppaa. Vaihdamme pelkistetysti ilmaistuna omaa osaamistamme tarvitsemaamme energiaan. Edellinen voi vaalittuna jatkossakin hyvin, mutta jälkimmäiseen sisältyy kiusallinen yksityiskohta. Uusiutumattomien energianlähteiden varannot ehtyvät parhaillaan kiihtyvässä käytössä. Tämä merkitsee näiden energioiden yksikköhintojen rajua nousua ja saatavuuden vaikeutumista.

Itsenäisen kansakunnan matkatessa kohti 100 vuoden kunnioitettavaa ikää pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään sellaisen uusiutuvan energian järjestelmän kehittämisestä, joka ottaa myös luonnonarvot huomioon.  Tässä mielessä keskeiset rajoittavat päätökset on jo tehty. Niitä on kunnioitettava!

Suomi on eurooppalaisessa mittakaavassa ainoalaatuisen edullisessa asemassa uusiutuvien energioiden järjestelmän luomiseen. Ulkopuolella virtaavan veden meillä on metsä-, pelto-, katto- ja joutomaapinta-alaa sekä merenrannikkoa per asukas käytettävissä enemmän kuin missään muualla Euroopassa uusiutuvan energian tuotantoon. Kysymys on vain viisaista maankäyttöratkaisuista, joihin eivät kuulu koskien ja tekoaltaiden rakentamiset.

Tuloksena pitää olla energiaomavaraisuuden kasvattaminen terveellä tavalla, mikä kaiken lisäksi lisää hajautetusti pysyviä työpaikkoja.

Arvoisa puhemies! Edellä sanottua voidaan tarkastella myös ilmastonmuutoskeskustelun kannalta. Maapallon historia on itse asiassa ilmastonmuutosten historiaa. Tämänkertaisen tekee edellisistä poikkeavaksi se, että ihmisen vaikutus tuntuu ilmastossa niin, ettei lajimme ole sen vaikutuksiin rakenteillaan varautunut. Kuvainnollisesti ja käytännöllisesti olemme monin paikoin rakentaneet tulvarajan alapuolelle.

Ainoa lääke tähän tautiin on luopuminen fossiilisten ja muiden uusiutumattomien energianlähteiden käytöstä mahdollisimman pian ja niiden korvaaminen hyväksyttävillä uusiutuvilla energianlähteillä. Mahdollisuuksien rajoissa on sekin, että valtakulttuurimme näivettyy perusekologisten näkökohtien huomioonottamattomuuteen.

Koko planeettamme tulvii esimerkkejä siitä, kuinka yhteiskuntien vähäosaiset joutuvat ensimmäisinä kärsimään siitä, että elämänylläpidon perusedellytykset pettävät. Mitä tiukemmaksi kilpailu luonnonvarojen käyttöoikeuksista käy, sitä tärkeämpään rooliin yhteiskunta nousee oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vaalijana ja takaajana.

Maailmanhistorian opetus on, ettei luonnon kantokykyä eikä liioin ihmisen sietokykyä saa ylittää. Yhteiskuntamme on jo nyt näennäisen vaurauden hetkellä yhtiö- ja yhteisökiusaajien luvattu maa. Juuri edellä kuvattuun planeetan ja sen yhteiskuntien tilaan globaali vihreä liike on syntynyt. Kannamme huolta tulevaisuudesta ja sitä rakentavista luonnon, ihmisyyden ja inhimillisyyden suojelua korostavista päätöksistä.

Arvoisa puhemies! Vihreä eduskuntaryhmä osallistuu nöyrin ja samalla innokkain sävyin kohta kajahtaviin traditionaalisiin eläköön-huutoihin.

Jaa sivu: