— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä: Suomi ainutlaatuisen edullisessa asemassa uusiutuvien energioiden järjestelmän luomisessa

Erkki Pulliainen Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaistunnossa:

Suomalainen parlamentaarinen demokratia on osoittanut päätöksentekokykynsä hyvin vaihtelevissa ja aika ajoin varsin haasteellisissakin ympäristöoloissa.

Tänä vuonna käyttöönotettu eduskunnan uusin valiokunta, tarkastusvaliokunta, on tuorein osoitus, että valta kuuluu kansan vaaleilla valitsemalle eduskunnalle.

Valiokunta on vastikään valmistuneessa ensimmäisessä mietinnössään puuttunut ajankohtaiseen, laajasti puhuttavaan tuottavuusohjelmaan. Tässä katsannossa se on painottanut laadun ja vaikuttavuuden merkitystä numeeristen analyysien ohella. Näitä eduskunnan kannanottoja ei ole tarkoitettu viihdelukemistoksi: mietintö kannattaa lukea itse kussakin toimeenpanovallan yksikössä tarkoin.

Uusiutuvan energian kehittämisestä huomioitava luonnonarvot

Itsenäisen kansakunnan matkatessa kohti 100 vuoden kunnioitettavaa ikää pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään sellaisen uusiutuvan energian järjestelmän kehittämisestä, joka ottaa myös luonnonarvot huomioon. Tässä mielessä keskeiset rajoittavat päätökset on jo tehty. Niitä on kunnioitettava!

Suomi on eurooppalaisessa mittakaavassa ainoalaatuisen edullisessa asemassa uusiutuvien energioiden järjestelmän luomiseen. Ulkopuolella virtaavan veden meillä on metsä-, pelto-, katto- ja joutomaapinta-alaa sekä merenrannikkoa per asukas käytettävissä enemmän kuin missään muualla Euroopassa uusiutuvan energian tuotantoon.

Kysymys on vain viisaista maankäyttöratkaisuista, joihin eivät kuulu koskien ja tekoaltaiden rakentamiset. Tuloksena pitää olla energiaomavaraisuuden kasvattaminen terveellä tavalla, mikä kaiken lisäksi lisää hajautetusti pysyviä työpaikkoja.

Kilpailussa luonnonvaroista yhteiskunnan merkitys korostuu

Ainoa lääke ilmastonmuutokseen on luopuminen fossiilisten ja muiden uusiutumattomien energianlähteiden käytöstä mahdollisimman pian ja niiden korvaaminen hyväksyttävillä uusiutuvilla energianlähteillä.

Mitä tiukemmaksi kilpailu luonnonvarojen käyttöoikeuksista käy, sitä tärkeämpään rooliin yhteiskunta nousee oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vaalijana ja takaajana. Maailmanhistorian opetus on, ettei luonnon kantokykyä eikä liioin ihmisen sietokykyä saa ylittää.

Me globaalissa Vihreässä liikkeessä kannamme huolta tulevaisuudesta ja sitä rakentavista luonnon, ihmisyyden ja inhimillisyyden suojelua korostavista päätöksistä.

Linkki: puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: