— Suvi Reijonen

Cronberg EU:n komission ilmasto- ja energiapaketista: Vastuunjakotavoite täysin mahdollinen saavuttaa

Vihreät kannattavat EU:n komission ilmasto- ja energiapolitiikan linjaa asettaa kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle ja uusiutuvien käytön lisäämiselle ja velvoittaa jäsenmaat saavuttamaan ne.

- Komission tänään julkaisema ilmasto- ja energiapaketti on nähtävä myös johdonmukaisena vastauksena jäsenmaiden ilmastonsuojelua koskeviin tavoitteisiin, toteaa Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

- EU:n komission Suomelle esittämä uusiutuvan energian kulutuksen lisääminen vajaalla 10 prosenttiyksiköllä 38 prosenttiin on täysin mahdollinen saavuttaa. Uusiutuvien energioiden käyttö on tutkimusten mukaan Suomessa mahdollista lisätä yli 40 prosenttiin. Tämä edellyttää energiankulutuksen kasvun pysäyttämistä ja taittamista vuoden 2006 tasolle, huomauttaa Cronberg.

Valtaosa Suomen nykyisestä uusiutuvien energioiden osuudesta muodostuu sellu- ja paperiteollisuuden sivutuotteista. Jos ne lasketaan pois, jää uusiutuvan energian osuus reilusti alle 10 prosentin.

- Suomella on vielä paljon kirittävää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi tuulivoima on Suomessa vielä lähes käyttämätön potentiaali, olemme sen hyödyntäjänä EU:n vanhojen jäsenmaiden hännillä. Tuulivoiman tuotanto on mahdollista 20-30 -kertaistaa vuoteen 2020 mennessä, kannustaa Cronberg.

- Komission esitys tulee voimakkaasti lisäämään uusiutuvien energioiden sekä energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntää koko EU:n alueella. Esitys tulee vahvistamaan ympäristöteknologian teollisuudenalan kehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja, Cronberg muistuttaa.

EU-tasolla uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen vähentää EU:n tuontiriippuvuutta, parantaa energiaturvallisuutta, luo työpaikkoja, kehittää uutta teknologiaa, parantaa EU:n asemia kestävän teknologian maailmanmarkkinoilla ja tietysti vähentää päästöjä.

"Ilmastovelvoitteenjaossa huomioitava köyhät jäsenmaat"

Päästövelvoitteet on tärkeää jyvittää maittain niin, että rikkaille jäsenmaille asetettaisiin tiukempia tavoitteita kuin köyhille jäsenmaille. Vihreät ovat pettyneitä siihen, että komissio ei ole esittänyt maakohtaisia tavoitteita myös unionin yhteiselle, 30 prosentin päästövähennystavoitteelle. Nyt lähtökohtana jäsenmaakohtaiselle tavoitejaolle on ollut 20 %:n päästövähennys, joka ei ole
yhdenmukainen EU:n asettaman kokonaistavoitteen kanssa.

"Teollisuuden kilpailukyky ja päästövähennykset eivät sulje pois toisiaan"

Päästökauppadirektiivin tarkistuksessa on otettu opiksi ensimmäisen päästökauppakauden kokemuksista.

Vihreiden kannan mukaan hyvää on päästökaupan laajentaminen uusille teollisuudenaloille, päästökauppakauden pidentäminen, alkujaon harmonisointi EU-tasolla ja huutokaupan osuuden lisääminen.

- Päästöoikeuksien huutokauppa voi tuottaa 50 miljardia euroa vuodessa, jota voi käyttää muun muassa kestävän teknologian kehittämiseen ja kehitysmaiden ilmastotyön edistämiseen.

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että komissio on luvannut huolehtia päästökaupan mahdollisista haitoista energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvylle. - Teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen ja päästöjen
vähentäminen on mahdollista sovittaa yhteen ja se on myös EU:n komission tarkoitus, Cronberg painottaa.

Jaa sivu: