— Tanja Remes

Hassi energiapaketista: Puhtaan energiatekniikan edelläkävijöistä uuden teollisen vallankumouksen voittajia

EU:n ilmastopaketin yleistavoitteeksi olisi pitänyt ottaa 30 % päästövähennys

Euroopan komissio julkaisi tänään Euroopan parlamentissa odotetun ilmastopaketin, eli esityksen päästökaupasta vuoden 2013 jälkeen ja jäsenmaiden vastuunjaosta uusiutuvan energian lisäämisessä sekä päästökaupan ulkopuolisten sektorien päästövähennyksistä.

"Ilmastoystävällisen energiatekniikan markkinat ovat Suomelle valtava mahdollisuus. Alan maailmanmarkkinat olivat viime vuonna jo 80 miljardia euroa ja vuosikasvu oli yli 30 % - samaa luokkaa kuin matkapuhelinten kasvu 90-luvulla. Uuteen energiatekniikkaan pätee aivan sama kuin kännyköihin, parhaiten pärjää se, joka on tekniikan kehityksen kärjessä", sanoi Satu Hassi.

"Suomen ja Euroopan taloudellisen tulevaisuuden kannalta ykköskysymys on se, kuinka menestymme ilmastoystävällisen teknologian kilpajuoksussa", jatkoi Hassi.

"Komissio ehdottaa päästöoikeuksien jakoa koko EU:lle yhteisesti vuodesta 2013 alkaen. Tämä on tervetullut edistysaskel, koska se suosii puhtaimpia, energiatehokkaimpia ja edistyneimpiä tehtaita. Enää ei ole mahdollista että saastuttava tehdas yhdessä maassa saa päästöoikeuksia avokätisemmin kuin puhtaampi tehdas toisessa maassa", selvitti Hassi.

"Pidän tervetulleena myös sitä, että sähköyhtiöt joutuvat ostamaan kaikki päästöoikeutensa vuodesta 2013 alkaen. Näin ne eivät enää voi lapioida laariinsa ansiottomia "windfall" -voittoja kuluttajien kustannuksella. Sähköyhtiöthän ovat rahastaneet päästöoikeuksien hinnan kuluttajilta. On oikein että ne joutuvat myös maksamaan päästöistään", totesi Hassi.

"Silti olisin toivonut komissiolta kunnianhimoisempaa lähestymistapaa. Nyt ilmastopaketti perustuu siihen, että vuoteen 2020 mennessä EU vähentää päästöjään 20 %. Tämä on se, minkä EU on luvannut tehdä vaikka kansainvälistä sopimusta Kioton jatkosta ei syntyisi. Tämä on turhan pessimistinen signaali muulle maailmalle".

"Viime keväänä EU lupasi, että osana kansainvälistä sopimusta vähennämme päästöjä 30 % vuoteen 2020. Tämän olisi tullut olla myös ilmastopaketin lähtökohta. Myös IPCC:n ohje on, että teollisuusmaat vähentävät päästöjään 25–40 % vuoteen 2020, jotta maapallon lämpeneminen saataisiin rajoitettua alle 2 asteen", Hassi jatkoi.

"Myös komission viime hetken käänne jakaa öljynjalostamoille ilmaisia päästöoikeuksia on täysin vastoin EU:n tavoitetta vähentää öljyriippuvuuttamme", Hassi moitti.

Jaa sivu: