— Suvi Reijonen

Puoskari: Valtion maita suojeltava esitettyä enemmän

Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO II:n tavoitteena on metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttämisen sekä luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen vakiinnuttamisen vuoteen 2016 mennessä.

- Tavoite on erittäin kannatettava, mutta ohjelmassa esitetyt keinot ovat riittämättömiä sen saavuttamiseksi, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Ohjelmassa esitetty suojeluala on liian pieni, sillä vasta yli 10 prosentin suojeluala on ekologisesti kestävältä kannalta riittävä. Ohjelman mukaan suojeltaisiin noin neljä prosenttia Etelä-Suomen metsistä.

Uhkana on myös metsien hakkuumäärien voimakas kasvu, jota tavoitellaan samanaikaisesti METSO II-ohjelman kanssa.

Ohjelma ei koske tasapuolisesti eri metsänomistajia. Valtion ja kuntien metsiin liittyvät suojelutavoitteet ovat selkeästi riittämättömiä. Maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvalla suojelulla ei tulla saavuttamaan suojelutarpeiden kannalta järkeviä kokonaisuuksia ja riittävän yhtenäisiä alueita.

- Kustannustehokkain keino metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Etelä-Suomessa on suojelun lisääminen valtion mailla, Puoskari sanoo.

Ohjelman toteutuksen vaatimasta rahoituksesta ei ole vielä sovittu, vaan se on riippuvainen kunkin vuoden talousarviosta ja poliittisesta sovusta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vuosittain jopa 140 miljoonaa euroa vuoteen 2016 asti.

Yksi vaihtoehto olisi sopia parhaillaan umpeutumassa olevan metsien suojelun rahoituspaketin jatkamista. - Metsien suojelun rahoituksesta tulee sopia samaan aikaan tavoitteiden asettamisen kanssa. Muuten nämäkin vaatimattomat tavoitteet jäävät saavuttamatta, Mari Puoskari toteaa.

Jaa sivu: