— Suvi Reijonen

Anni Sinnemäki Vihreiden puoluevaltuuskunnassa Vantaalla 23.2.2008

Hyvä valtuuskunta, hyvät aatetoverit,

Edustamme täällä kiistatta sesongin poliittista väriä. Viime viikkoina useat muutkin puolueet ovat kertoneet haluavansa olla yhtä kiinni ajassa. Oikealla ja vasemmalla vedetään ylle vihreitä sävyjä. Keskustassa tosin väriä taas poljetaan lokaan liikkeen parhaiden perinteiden mukaan. Voimme silti sanoa:

Green is the new black.

Puhun tänään kahdesta asiasta, joista kummastakin pidän paljon: luonnosta ja veroista. Puhun myös sosiaalidemokraateista. Joista heistäkin pidän jonkin verran.

Vihreys, etenkin ilmastopolitiikka on kaikkien huulilla. Jopa Suomen johtava "älkäämme muuttako mitään puolue" -SDP olisi mieluummin johtava ympäristöpuolue.

Vihreys on muodikasta. Monet asiat, joiden puolesta olemme yhdessä tehneet paljon työtä, ovat nyt muidenkin asialistalla. Meidän on syytä olla tästä tyytyväisiä, sillä yleensä poliittisia tavoitteita ajetaan yhteistyössä muiden kanssa.

Tässä yhteydessä haluan ilmaista myötätuntoni niille Vuotoksen ja Kollajan alueiden ihmisille, joita jälleen kiusataan puheilla altaiden rakentamisesta. On surullista, että vaalitappiota Lapissa pelkäävä Keskusta turvautuu tällaiseen toimintaan.

Hyvä valtuuskunta,

Ympäristöpolitiikka ei ole vain ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutos on yksi oire siitä, että luonnonvarojen käyttö ei voi kasvaa rajattomasti. Luonnonvarojen hupeneminen, luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ja vesistöjen pilaantuminen ovat osa samaa tarinaa.

Jos tuhoamme valtavan määrän metsää ja luonnontilaisissa sademetsissä elävää lajien kirjoa saadaksemme biopolttoaineita, emme ole saavuttaneet mitään.

On välttämätöntä, että tavoitteille liikenteen biopolttoaineista asetetaan selvät reunaehdot, jotta Euroopassa ei tehdä ympäristön kannalta järjettömyyksiä. Runsaasti ongelmia liittyy esimerkiksi palmuöljyyn, jota Neste käyttää biodieselinsä raaka-aineena.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO tulee hallituksen käsittelyyn kevään aikana. Vihreillä on selkeä näkemys, että metsien suojelua on lisättävä. Eteläisessä Suomessa on tällä hetkellä suojeltu metsäpinta-alasta vain alle kaksi prosenttia. Ekologisesti kestävä taso, taso, jonka avulla metsäluonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää, on noin 10 prosenttia. Tämä taso on suojelussa pidemmän tähtäimen tavoitteemme. Tarpeeksi suuret, yhtenäiset suojelualueet varmistavat luonnon monimuotoisuuden säilymisen.  Valtion metsissä suojelutavoitetta on voitava kasvattaa ohjelmaa käsitelleen työryhmän esityksestä.

Sipoonkorven suojelualueen laajentaminen täällä pääkaupunkiseudulla on erityisen kiireellinen asia. Vantaalaiset ovat omalta osaltaan olleet asiassa aktiivisia ja menestyksellisiä. Me Helsingissä jatkamme työtä.

Esko Ahon puun saatavuutta pohtiva työryhmä katsoo, että hakkuita voitaisiin lisätä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Hakkuiden lisääminen edellyttää rinnalleen nykyistä kunnianhimoisempaa suojelua.

Puhun metsien suojelun tärkeydestä, koska on tahoja, jotka haluavat ilmastopolitiikan nimissä viedä luonnonsuojelua vuosikymmeniä taaksepäin. Nämä tahot eivät ole koskaan hyväksyneet tehtyjä suojelupäätöksiä. Vuonna 2006 yli 100 000 ihmistä allekirjoitti ympäristöjärjestöjen metsävetoomuksen. Teitä tarvitaan taas.

Vihreät ovat Suomen johtava ympäristönsuojelupuolue. Siksi menestyksemme kunnallisvaaleissa on tärkeää edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiselle.

Hyvä valtuuskunta,

Paavo Lipponen on rehellinen mies. Hän sanoo asiat suoraan. MTV3:n Suomi Areenan tilaisuudessa taannoin Lipponen ärisi Euroopan unionin ilmastopolitiikalle. Hän piti vaikeana ymmärtää sovittuja 20 prosentin päästövähennyksiä ja näki unionin ilmastopolitiikan uhkana kilpailukyvylle ja ostovoimalle.

On arvioitu, että vasta nyt käynnissä oleva puheenjohtajavaali siirtää sosiaalidemokraatit Lipposen jälkeiseen aikaan. Ympäristön kannalta oli ehkä jo aikakin. Vielä viime syksynä sosiaalidemokraatit äänestivät ilmastopolitiikan keskeisimmän ohjauskeinon, päästökauppalain, hylkäämistä eduskunnassa.

Sosiaalidemokraatit valmistelevat parhaillaan ilmasto-ohjelmaa. Mukana on erinomaisia tavoitteita kuten joukkoliikenteen käytön nostaminen 20 prosenttiin matkoista. Yleislinja on kuitenkin ympäripyöreä. Tavoitteet puuttuvat.

Demarit pitävät energiatehokkuuden lisäämistä tärkeänä. Nykyinen hallitus sen sijaan on sitoutunut energiankulutuksen kasvun pysäyttämiseen.

Demarit haluavat "kehittää voimakkaasti" raideliikennettä. Vihreät ovat toimineet hallituksessa sen puolesta, että pääkaupunkiseudun tärkeät joukkoliikennehankkeet kehärata ja Espoon metso saavat rahoituksensa.

Demarit ovat valmiita tukemaan uusiutuvaa energiaa. Mitään tavoitteita he eivät aseta. Tuulivoimaan demareiden luonnos suhtautuu omituisen nihkeästi. Vihreiden mielestä pelkästään tuulivoiman osuus voidaan nostaa 10 prosenttiin sähkön tuotannosta vuoteen 2020 mennessä.

Vihreät haastavat sosiaalidemokraattien keskeiset ehdokkaat keskustelemaan ilmastopolitiikasta ja ympäristöpolitiikasta huhtikuussa. Vihreiden ja sosiaalidemokraattien akselilla ympäristöpolitiikassa voi olla tulevaisuudessa paljon merkitystä. Siksi meitä kiinnostaa, mitkä ovat puheenjohtajaehdokkaiden linjaukset näissä elintärkeissä kysymyksissä.

Hyvä valtuuskunta,

Talouspolitiikassa on nyt tarkan harkinnan paikka.

Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on vakavia ongelmia. Taantuman mahdollisuus on otettava huomioon.

Yksi tärkeimmistä opetuksista aikaisemmista talouden taantumista on se, että julkisen vallan toimet eivät saa kiihdyttää talouden sykliä. Jos Suomi kohtaa taantuman, on tärkeää että pidetään kiinni niistä julkisista investoinneista joihin hallituksen ohjelmassa on sitouduttu.

Taantuman mahdollisuus on seuraavan kvartaalin suurin huolenaihe.

Vihreiden tehtävä poliittisessa kentässä on katsoa myös pidemmälle. Vihreiden kvartaali on 25 vuotta. Jokainen voi nähdä ympärillään kolme megatrendiä.

Kävin alkuvuodesta Istanbulissa. Ihmiset kadulla olivat nuoria. Turkissa ymmärtää kirkkaasti, että Suomi ikääntyy. Paperitehtaiden kohtalo, ulkomaiset vaateliikkeet ja etniset vähemmistöt ovat globalisaation merkkejä. Kolmannen megatrendin näkee, kun katsoo ulos. Lunta ei ole. Ilmasto muuttuu.

Globalisaatio, ikääntyminen ja ilmastonmuutos ovat kaikki talouspoliittisia megahaasteita. Tarvitaan vihreitä vastauksia. Julkinen talous ja veropolitiikka on saatava ajan tasalle. Tarvitaan ohjausta ja oikeudenmukaisuutta.

Ideologisen veroalen jatkaminen on huono vaihtoehto. Suomessa on tehtävä rakenteellisia muutoksia. Työllisyysasteen nostaminen on yksi niistä. Tuloveron keventämisellä on heikko vaikutus työllisyyteen, sillä maassa on työvoimapula. Tuloveron alentamisella ei saa koppia koulupudokkaasta. Työllisyysasteen nostaminen vaatii, että jokainen nuori saa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Tämä hallitus on sitoutunut tiettyyn määrään tuloveron alennuksia. Ennen kuin haikaillaan sovitun päälle uusia, on syytä miettiä, mitä tavoittelemme jo sovituilla alennuksilla, joiden rakenteesta ei ole tehty päätöksiä. Tällä hetkellä kaikkein korkeimman todelliset marginaaliveroasteet löytyvät siirryttäessä sosiaaliturvalta pieniin työtuloihin. Jos työttömänä oleva henkilö saa työpaikan esimerkiksi postista, on hänen todellinen marginaaliveroasteensa 80 prosentin luokkaa. Näitä pienipalkkaisten korkeita veroasteita on saatava alas. Siksi tuloverojen alennusvaraa on kohdistettava pienituloisille. Tämä myös tukisi parhaiten sosiaaliturvauudistuksen tavoitteita siitä, että työn tekeminen on ihmiselle itselleen kannattavaa. 

Syksyn kunnallisvaaleissa Vihreiden on tuotava megatrendien haasteeseen vastaava politiikka ihmisten arkeen. Suuri osa ratkaisuista tehdään kunnissa.

Täällä Vantaalla Kehärata ja sen varrelle suunnitellut asuinalueet ovat hyvää vihreää politiikkaa. Tiivis rakentaminen ja laadukas joukkoliikenne vähentävät päästöjä ja parantavat elämisen laatua. Kauppaan pitää päästä kävellen, ei vain katumaasturilla.

Kunnissa Vihreät pitävät aina esillä esteettömyyttä. Vammaiset ihmiset pystyvät liikkumaan helpommin, mutta esteettömyys auttaa myös vanhoja ihmisiä. Hissi ja rollaattorin mentävät ovet saattavat olla ratkaiseva tekijä kotona asumisen ja laitokseen joutumisen välillä.

Suomalaisissa kunnissa ovat maailman parhaat peruskoulut. PISA-tutkimukset kertovat, että suomalaisessa peruskoulussa myös maahanmuuttajalapsi pärjää. Näin on oltava myös jatkossa.

Vaalit ovat politiikan parasta aikaa. Kunnallispolitiikka ei ole yhtä spektaakkelia salamavalojen loisteessa, mutta kunnissa tehdään paljon tärkeitä arjen päätöksiä. Siksi kunnallisvaalit ovat loistava hetki uusille ihmisille tulla mukaan politiikkaan.

Meidän kaikkien tehtävämme on nyt löytää nämä ihmiset. Pyytäkää tuttujanne ja tapaamianne ihmisiä ehdokkaiksi ja mukaan Vihreiden kampanjaa. Tehtävää on jokaiselle esitteiden jakamisessa, rintanappien painamisessa ja tärkeiden aatteellisten keskusteluiden käymisessä.

Aiomme saada enemmän kunnallisvaaliehdokkaita kuin koskaan aikaisemmin. Tavoittelemme täysiä listoja Tampereelle ja Turkuun. Uskon että onnistumme tässä.

Uskon siihen, että ihmiset haluavat vaikuttaa yhteisiin asioihin ja kunnissa valtava joukko ihmisiä, jotka haluavat muuttaa oman kuntansa entistä vihreämmäksi. He ovat vihreitä ja valmiita vastaamaan isoihin ja pieniin edessä oleviin haasteisiin.

Jaa sivu: