— Suvi Reijonen

Cronberg valtuuskunnassa: Energiatehokkuus puree - lisäydinvoimalle ei ole tarvetta

Vihreät katsovat, että Suomeen ei tarvita enää yhtään ydinvoimalaa. Energiatehokkuuden paranemisen ansiosta sähkönkulutus kääntyy laskuun vuoteen 2010 mennessä. Samalla uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lisätään merkittävästi.

- Lopputuloksena tästä on, että emme tarvitse lisäydinvoimaa lainkaan, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg toteaa.

Edessä häämöttää kuitenkin kova kamppailu, sillä pahimmillaan hallitukselle voi tulla kolme uutta voimalahakemusta, kaksi jo tämän kevään kuluessa. 

- Ydinvoimaloiden puolustajat ovat muuttaneen taktiikkaansa. Aiemmin ydinvoimaa perusteltiin ilmastonmuutoksella. Energiateollisuuden uusimpien visioiden mukaan sen tavoitteena on tehdä Suomesta sähkön nettoviejä, siis ydinsähkön viejä.  Tulevaisuutemme olisi todella säteilevä: veisimme ydinsähköä, toisimme ydinjätteitä ja avaisimme uraanikaivoksia. Kuka sitä haluaa?

Vihreiden visio on, että EU-komission asettama uusiutuvavelvoite voidaan saavuttaa tehostamalla energian käyttöä, metsäenergian lisäkäytöllä ja kolmikymmenkertaistamalla tuulivoiman tuotanto. - Parasta ja halvinta energiaa on aina sellainen, jota ei tarvitse tuottaa. Haastan muut puolueet keksimään tähän taloudellisia ja muita kannustimia.

Irtisanomiset voitava välttää

Voikkaalla, Joensuussa ja nyt Summassa ja Kemijärvellä on jouduttu kasvotusten globalisaation uhkien kanssa. Suomi kuuluu globalisaation voittajiin tästä huolimatta. Työpaikkoja syntyy tänne enemmän kuin niitä lähtee.

- Kuitenkin kun monikansalliset yhtiöt minimoivat riskejään ja maksimoivat voittajaan, kaatuvat sen paikalliset seuraukset pääosin valtion, kuntien ja työntekijöiden kannettaviksi, Cronberg huomauttaa.

Vihreät peräävät yrityksiltä yhteiskuntavastuuta. - Kannatan SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen esittämää varautumissuunnitelma-mallia suurten irtisanomisten varalle. Järjestän asiassa kuulemistilaisuuden. Rakennemuutoksia on voitava ennakoida kolmella eri tasolla: yrityksen, alueiden ja valtakunnan.

Omaishoitajille hoitovapaata

Vihreät odottavat paljon sosiaaliturvaa uudistavalta SATA-komitelta. Nykyisen sosiaaliturvan taso on riittämätön ja turvaa on uudistettava niin, että köyhyys vähenee. Järjestelmä on myös niin monimutkainen, että ihmisiä putoaa jatkuvasti byrokratialoukkuihin ja eri tukimuotojen väliin.

Tarja Cronberg nostaa erityisesti esiin omaishoitajat, jotka tekevät arvokasta työtä vähäisellä korvauksella.

– Olen asettanut työryhmän selvittämään omaishoitajien mahdollisuutta saada hoitovapaata työstään. Pidän tärkeänä sitä, että työn ja perheen yhdistäminen myös tässä elämänvaiheessa olisi nykyistä helpompaa.

Valtuuskuntapuhe kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: