— Suvi Reijonen

Pulliainen välikysymyskeskustelussa: Omistajaohjaukseen määrätietoisempaa otetta

Talousvaliokunta sai reilut kaksi kuukautta sitten valmiiksi valtion omistajapolitiikkaa ohjaavan mietintönsä. Eduskunnassa hyväksyttiin sittemmin muun muassa kolme lausumaa tulevan politiikan ohjenuoriksi.

Ensimmäisen mukaan valtion tulee ottaa omistajapolitiikassaan huomioon suurten teollisuusyritysten työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset. Toisen mukaan valtion osakemyynneistä saamia tuloja kohdennetaan myös uuden yritystoiminnan aikaansaamiseen ja kasvuyritysten rahoitukseen.

- Kuluneet pari kuukautta ovat osoittaneet, että jotta hallituksella olisi jotain myönteistä kerrottavaa eduskunnalle kolmannen eduskunnan hyväksymän lausuman velvoituksen mukaisesti, tarvitaan uutta määrätietoisempaa otetta harjoitettavaan omistajaohjaukseen, kansanedustaja Erkki Pulliainen totesi.

- Hallintoneuvostojen roolia voitaisiin muuttaa aktiivisemman vaikuttamisen ja paremman vaikuttavuuden suuntaan. Hallintoneuvostot tai kansalaisfoorumit voisivat laatia vähintään kerran vuodessa arvioinnin siitä, kuinka yhtiön operatiivinen johto on ottanut yhdistetysti huomioon taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset näkökohdat toiminnassaan projisoituina eduskunnan ja sen linjausten mukaan maan hallituksen omistajaohjaukseen.

Puunjalostusteollisuudelle on sijansa Kemijärvellä

Tuoreiden inventointitulosten perusteella Lapin metsien hakkuukertymäsuunnite kohoaa lähivuosina viiteen ja puoleen miljoonaan kuutiometriin. Harvennushakkuiden osuus tulee kasvamaan tästä yli puoleen kymmenen vuoden kuluessa. Itä-Lapin yksityismetsien hakkuukertymä on ollut jo kuitupuuvoittoinen. Noiden metsien hakkuumahdollisuudet nousevat puolella lähimmän 20 vuoden kuluessa.

Kemijärven sellutehdas on käyttänyt enimmillään 1,4 milj. kuutiota kuitupuuta vuodessa. Tarjolla olevan kuitupuun laatu on ollut erityisen soveliasta sellun eräkeittoon. Tässä on siis "erikoistarjous" kansainvälisille sijoittajille.

- Pitkämieliselle, hyvään tuottoon perustuvalle puunjalostusteollisuudelle on sijansa juuri Kemijärvellä. Sen pitää perustua kuitupuun käyttöön, sahapuusta sen sijaan on jo nyt niukkuutta. Alueellisen kuitupuujalostuksen suhteellinen kannattavuus nousee, kun dieselpolttoaineen reaalihinta kohoaa. Sen odotetaan olevan rajua lähivuosien aikana, Pulliainen huomautti.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: