— Tanja Remes

Satu Hassi valittiin päästövähennysten vastuunjaon esittelijäksi Euroopan parlamentissa

Satu Hassi on tänään valittu kasvihuonekaasujen päästövähennysten vastuujakoa koskevan päätöksen esittelijäksi eli raportoijaksi.*

Kyseinen ehdotus koskee päästövähennysvelvoitteen jakoa EU:n jäsenmaiden välillä niillä sektoreilla, jotka eivät kuulu päästökauppaan. Näitä päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat esimerkiksi liikenne, rakennusten lämmitys ja maatalous.

Vastuunjako on yksi neljästä lakiehdotuksesta, jotka yhdessä muodostavat niin sanotun EU:n ilmasto- ja energiapaketin. Nämä ehdotukset määrittelevät toimet, joilla avulla EU vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjään 20% vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 1990). Mikäli kansainvälinen sopimus "Kioto kakkosesta" syntyy, EU on luvannut vähentää päästöjään 30% vuoteen 2020 mennessä.

Ilmasto- ja energiapaketin muut osat ovat direktiivit kasvihuonekaasujen päästökaupasta, uusiutuvien energiamuotojen lisäämisestä sekä hiilidiodioksidin talteenotosta ja varastoinnista.

Lisätietoja Satu Hassin avustaja Ulriikka Aarnio +32 499 334 354

* Raportoija valmistelee ehdotuksen parlamentin päätökseksi. Hän myös johtaa poliittisten ryhmien välisiä neuvotteluja ennen valiokunnan ja täysistunnon äänestyksiä. Lisäksi raportoija on parlamentin pääneuvottelija neuvotteluissa parlamentin ja ministerineuvoston välillä.

Jaa sivu: