— Suvi Reijonen

Suuren valiokunnan Vihreä ryhmä: GMO-perunasta saatu selvitys puutteellinen

Suuren valiokunnan Vihreä ryhmä on huolissaan valiokunnan päätöksestä, joka Vihreiden kannan mukaan perustuu GMO-perunasta saatuun puutteelliseen selvitykseen. SuV:n Vihreä ryhmä on ilmaissut huolensa valiokunnan puheenjohtajalle Erkki Tuomiojalle osoitetussa kirjeessä.

Suuressa valiokunnassa käsiteltiin 19.2. muuntogeenisten tuotteiden käyttöönoton sallimista. Vihreän ryhmän kansanedustaja Heidi Hautala ehdotti Heli Järvisen kannattamana, että valiokunta hyväksyisi lausuman, jonka mukaan Suomen tulee vastustaa komission ehdotuksia GMO-perunan käyttöönoton sallimisesta. Ehdotus tuli hylätyksi.

Asian valmistelussa käytetystä maa- ja kalastusneuvoston muistiosta ei tule ilmi, että Euroopan lääkeaineviraston kanta käyttöönoton sallimiseen on kriittinen tuotteen sisältämän antibioottiresistenssigeenin vuoksi. Viraston mukaan geenin vaikutus antibiootteihin on suurempi kuin aiemmissa lausunnoissa on todettu. Suuren valiokunnan Vihreä ryhmä kysyy, miksi valiokunnalle ei tuotu tietoon lääkeaineviraston lausunnon sisältöä.

Direktiivin 2001/18 mukaan antibioottiresistenssigeenien käytöstä GM-organismien merkkigeeneinä olisi tullut luopua joulukuuhun 2004 mennessä. Myöskään tämä ei ollut valiokunnan tiedossa päätöstä tehtäessä.

Kirje Suuren valiokunnan puheenjohtajalle verkossa.

Jaa sivu: